Európai Uniós jogszabályok

 

A BIZOTTSÁG 957/2010/EU RENDELETE.

(2010. október 22.)

élelmiszerekkel kapcsolatos, a betegségek kockázatának csökkentéséről, ...

 

megtekintés

 

pdf

 

Az Európai Parlament és a Tanács 1999/44/EK irányelve
(1999. május 25.)
a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes
vonatkozásairól

 

megtekintés

 

pdf

 

A TANÁCS 1984. szeptember 10-i 84/450/EGK IRÁNYELVE
a megtévesztő reklámra vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és
közigazgatási rendelkezések közelítéséről


megtekintés

 

pdf

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1998. február 16-i 98/6/EK
IRÁNYELVE
a fogyasztók számára kínált termékek árának feltüntetésével kapcsolatos
fogyasztóvédelemről

 

megtekintés

 

pdf

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1998. február 16-i 98/7/EK
IRÁNYELVE
a fogyasztói hitelre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezések közelítéséről szóló 87/102/EGK irányelv módosításáról

 

megtekintés

 

pdf

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1998. május 19-i 98/27/EK
IRÁNYELVE
a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló
eljárásokról

 

megtekintés

 

pdf

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004. február 11-i 261/2004/EK
RENDELETE
visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az
utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak
megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT
vonatkozású szöveg)

 

megtekintés

 

pdf

 

A TANÁCS 1993. április 5-i 93/13/EGK IRÁNYELVE
a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről

 

megtekintés

 

pdf

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1994. október 26-i 94/47/EK
IRÁNYELVE
az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló
szerződések egyes szempontjai vonatkozásában a fogyasztók védelméről

 

megtekintés

 

pdf

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1997. október 6-i 97/55/EK
IRÁNYELVE
a megtévesztő reklámra vonatkozó 84/450/EGK tanácsi irányelvnek az
összehasonlító reklámra történő kiterjesztése miatt történő módosításáról

 

megtekintés

 

pdf