Bemutatkozás

KÖFE egyszerűsített
beszámoló és közhasznúsági melléklet 2020

 

megtekintés

 

pdf

KÖFE egyszerűsített
beszámoló és közhasznúsági melléklet 2019

 

megtekintés

 

pdf

 

KÖFE egyszerűsített
beszámoló és közhasznúsági melléklet 2018

 

megtekintés

 

pdf

KÖFE egyszerűsített
beszámoló és közhasznúsági melléklet 2017

 

megtekintés

 

pdf

KÖFE egyszerűsített
beszámoló és közhasznúsági melléklet 2016

 

megtekintés

 

pdf

 

Célunk

A Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi Egyesület politikailag független, nonprofit-orientált társadalmi szervezet. Célja a fogyasztók általános - így e minőségben állampolgári jogainak – védelme a Közép-Magyarországi Régióban. Tevékenységi körében és illetékességi területén belül feltárja, képviseli és védi a fogyasztói érdekeket. Az Egyesület tagja lehet minden természetes és jogi személy, aki, illetve amely az Alapszabályt elfogadja, valamint belépési nyilatkozatában vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában és tagdíjat fizet.

 

Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi Egyesület

 

A Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi Egyesület 2009-ben jött létre, jogerős bírósági bejegyzésére 2009. július 24-én került sor. Egyesületünk elsődleges célja, hogy a régióban védjük és képviseljük a fogyasztókat, a fogyasztói érdekek teljesülését határozottan és hatékonyan érvényesítsük. Kiemelt célunknak tekintjük a fogyasztók tájékoztatását tudatos fogyasztóvá történő formálásuk, valamint a jogsérelmek elkerülése érdekében.

Mindezek miatt sajtóközlemények útján tájékoztatjuk jogaikról és lehetőségeikről őket. Így már eddigi rövid működésünk során is több esetben fordultunk a sajtó nyilvánosságához, akár a Michael Jackson koncert minősége miatt, akár a BKV sztrájkkal összefüggő anomáliák végett.

Szintén a nyilvánosság útján adtunk jó tanácsokat arra vonatkozólag, mire kell figyelni a nyaralás megszervezése, az utazási szerződések megkötése során.

 

 

Mindezek mellett közvetlenül kerestük meg a Fővárosi Közgyűlést és a Budapesti Közlekedési Vállalat Zrt.-t a BKV tarifaemelésének fogyasztóellenes volta, valamint a BKV-sztrájkkal kapcsolatos, a fogyasztókat súlyosan érintő problémákkal kapcsolatban.

Utóbbi esetben a fogyasztói jogok részben kielégítést nyertek a bérletek három napos meghosszabbítása által. Levélben kerestük meg továbbá a Szociális és Munkaügyi Minisztériumot a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezeteket érintő pályázati rendszer és az azokkal kapcsolatos módosítási lehetőségek kapcsán.

Terveink között szerepel több, fogyasztókat érintő jogszabály módosításának kezdeményezése és az illetékes minisztériumok megkeresése az ügy támogatása érdekében. Hogy a fogyasztók megfelelő tájékoztatást kapjanak, annak folyamatosan bővülő és megújuló honlapunk (www.fogyvedok.hu) útján is eleget kívánunk tenni.

Oldalunkról - amellett, hogy az Egyesület Alapszabálya és a szervezethez történő belépési nyilatkozatok megtalálhatóak - folyamatosan és azonnal értesülhetnek a fogyasztók a legfontosabb, őket is érintő eseményről, jogszabály-módosításról, egy esetlegesen bekövetkező jogsérelemről és annak következményeiről, a jogi érdekérvényesítés módjairól.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honlapunk részletesen foglalkozik a békéltető testületi eljárások szabályaival, továbbá az egyes testületek elérhetőségét és a békéltető testületi eljárás fejlődését is fellelhetik itt a fogyasztók. Hogy jogaik hatékonyabban érvényesülhessenek, a legfontosabb és leggyakoribb fogyasztói panaszokról és azok megoldási lehetőségéről is tájékoztatjuk őket, mint ahogy mind a hazai, mind az Európai Uniós jogszabályokat is megtalálhatják a KÖFE oldalán.

Egyesületünk célja, hogy a lehető leggyorsabban eljuttassa mind a fogyasztókhoz, mind a fogyasztóvédelmi szakemberekhez azokat a változásokat, melyek felgyorsult világunkban a fogyasztókat érinthetik. Így tájékoztatjuk őket többek között a határon átnyúló pénzügyi vitarendezés európai hálózatáról (FIN-Net), valamint a csoportos keresetindításnak a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi II. törvénybe történő átültetéséről.

 

Az esetlegesen bekövetkezett fogyasztói jog-és érdeksérelem esetén a KÖFE megtesz minden lehetséges jogi lépést annak érdekében, hogy a fogyasztói jogok érvényre kerüljenek. Ezt segítheti elő a fent említett csoportos keresetindítás intézménye, mellyel Egyesületünk feltétlenül élni kíván annak hatályba lépését követően fogyasztói jogsérelem esetén.

Egyesületünk tervei között szerepel az állami, önkormányzati és társadalmi szervezetekkel való kapcsolatfelvétel és együttműködés annak érdekében, hogy a fogyasztói érdekek minél hatékonyabban

érvényesülhessenek. Szintén célunk, hogy a közvélemény figyelmét ráirányítsuk a békéltető testületi eljárás lehetőségeire annak előnyeivel egyetemben, illetve az egyes testületekkel való kapcsolatkiépítés is tevékenységünk egyik fontos szegmense.

Budapest, 2010. március 8.

 

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI FOGYASZTÓVÉDELMI EGYESÜLET
 ALAPSZABÁLYA

 

 

 

Belépés az Egyesületbe

Töltse le a belépési nyilatkozatot, és kitöltve, aláírva juttassa el címünkre, vagy küldje el

email-ben.