Feketelista

 

Budapesti Békéltető Testület

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke

 

 

Fgytv. 36/B. § -a szerint: „A békéltető testület közzéteszi annak a vállalkozásnak a nevét, székhelyét és az eljárással érintett tevékenysége megjelölését, amely a 29. § (8) bekezdése szerinti felszólítás ellenére nem tett az ügy érdemére vonatkozó –a 29. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalmú – nyilatkozatot és a kitűzött meghallgatáson nem jelent meg, ilyen módon megakadályozva az egyezség létrehozását. Erre az értesítésben a vállalkozás figyelmét fel kell hívni.” –Az értesítésbenminden esetben a vállalkozás figyelme felhívásrakerül a közzététel szabályaira, így ez külön nincs jelölve a táblázatban.

 

 

 

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke

word

 

 

Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások

 

 

BBT/1761/2016


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Free&Fitt Kft. (1024 Budapest, Margit krt. 36. sz.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében eljáró tanács, alulírott napon, a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizesse vissza a fogyasztó részére az általa fizetett 23.800,-Ft-ot (azaz huszonháromezer-nyolcszáz forintot).

 

 

megnyitás word

BBT/01288/2016


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a GO Solutions Group Kft. (1054 Budapest, Kálmán I. u. 1.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül utalja át a fogyasztó bankszámlájára a 190.000,- Ft (azaz: százkilencvenezer forint) kártyadíjat.megnyitásword

BBT/0464/2016


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Best Life Kft. (1092 Budapest, Ferenc krt. 41. 2/6.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül - a termék bizonylattal igazolt átvételével egyidejűleg - fizesse vissza annak vételárát, 190.000.- Ft-ot, azaz százkilencvenezer forintot a fogyasztó részére

 

megnyitásword

BBT/2031/2016.


Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Net Benefit Korlátolt Felelősségű Társaság (1213 Budapest, Mária Királyné útja 87.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 30 napon belül javítsa meg vagy ha az nem lehetséges vagy azt nem akarja, cserélje ki a fogyasztó részére korábban értékesített CANDY TRIO 9501 típusú háztartási többfunkciós gépet.


 

megnyitásword

BBT/2035/2016.


Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a New Cosmetic Line Korlátolt Felelősségű Társaság (1181 Budapest, Dugonics u. 9-11.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon fizessen meg a vállalkozás kezéhez 20.000.- Ft-ot, azaz Húszezer forintot, a meg nem valósult adásvételből visszajáró vételárrészletet.

 megnyitásword

BBT/02197/2016A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Vero – Centrum Kft. (1033 Budapest, Polgár út. 8-10.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a termék ellenében utalja át a fogyasztó bankszámlájára a 250.000,- Ft (azaz: kétszázötvenezer forint) vételárat.


 

 

megnyitásword

BBT/2111/2016


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az E&U Hőtechnika Hungary Zrt. (1115 Budapest Bartók Béla út 98.-102. E.ép.7/7.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásbeli ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessen vissza a fogyasztó részére 44.000,- Ft-ot, azaz negyvennégyezer forintot. 

megnyitásword

BBT/1475/2016


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Vero-Centrum Kft. (1095 Budapest, Soroksári u. 3/a. 6. lph. IV. em.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a termék (1 db Vero lágylézer) ellenében, készpénzben térítse vissza a fogyasztónak 200.000,- Ft-os (azaz: kétszázezer forintos) vételárát.

 

 

megnyitásword

 

BBT/01967/2016A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Vero – Centrum Kft. (1095 Budapest, Boráros tér 7.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a termék ellenében készpénzben fizesse vissza a fogyasztónak a 200.000,- Ft (azaz: kétszázezer forint) vételárat. 


megnyitásword

BBT/1398/2016


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Vero-Centrum Kft. (1095 Budapest, Boráros tér 7.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a termékek ellenében készpénzben térítse vissza a fogyasztónak azok 250.000,- Ft-os (azaz: kétszázötvenezer forintos) vételárát.

 

 


megnyitás word

BBT/1761/2016


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Free&Fitt Kft. (1024 Budapest, Margit krt. 36. sz.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében eljáró tanács, alulírott napon, a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizesse vissza a fogyasztó részére az általa fizetett 23.800,-Ft-ot (azaz huszonháromezer-nyolcszáz forintot).

 

 


megnyitásword

BBT/02574/2016

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) vállalkozással szemben indult ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

Vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül törölje a fogyasztóval szemben szabálytalan vételezés címén támasztott 390.000,- Ft (azaz: háromszázkilencvenezer forint) kötbér követelését.

 

 

megnyitás word

BBT/1249/2016.


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az EKIN Kft. (1239 Budapest, Bevásárló u. 2.) vállalkozással szemben a
fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő

AJÁNLÁST

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül cserélje ki a fogyasztó által kifogásolt NIKE Dual Fushion 709558-403 terméket, vagy ha a kicserélést nem vállalja illetve e kötelezettségének a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, térítse vissza a lábbeli 25.990,- azaz: huszonötezerkilencszázkilencven forintos vételárát.


 

megnyitásword

BBT/2194/2016

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Baktócipő-Sárközi Mónika E.V. (6728 Szeged Ladvánszky u. 35.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg 18.860 Ft-ot – azaz tizennyolcezer-nyolcszázhatvan forintot - a fogyasztó részére.
 

 

megnyitásword

BBT /2032/2016


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az Standard Products and Solutions Kft. (1024 Budapest, Retek u. 26.). vállalkozással szembeni ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül állítsa helyre az eredeti állapotot, azaz fizessen vissza 400.000.- Ft-ot a fogyasztó részére, a fogyasztó pedig a terméket szolgáltassa vissza.

 

 

megnyitás word

BBT/2592/2016


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Natural Közérzetjavító és Egészségmegörző Kft. (1052 Budapest, Petőfi Sándor u.16.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül 140.000,- Ft-ot -azaz egyszáznegyvenezer -fizessen meg a fogyasztó részére.


 

megnyitásword

BBT/2501/2016


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül törölje a fogyasztó részére kiszabott 540.000.- Ft összegű kötbértartozást, valamint a 18.834.-Ft összegű szakértői díjat.

 

 

megnyitásword

BBT/2396/2016


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Neoline Kft. (1088 Budapest Szentkirályi u. 5.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon meghozta a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg 80 EUR összeget a fogyasztó részére.


megnyitásword

 

   

 

 

 


 
   
   
   
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2017 1
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2016 1 2 3 4 5
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2015 1 2 3
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2014 1 2 3 4
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2013 1 2 3 4 5 6  
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2012 1 2 3 4 5    
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2011 1 2 3 4 5 6  
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2010 1 2