Feketelista

 

Budapesti Békéltető Testület

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke

 

 

Fgytv. 36/B. § -a szerint: „A békéltető testület közzéteszi annak a vállalkozásnak a nevét, székhelyét és az eljárással érintett tevékenysége megjelölését, amely a 29. § (8) bekezdése szerinti felszólítás ellenére nem tett az ügy érdemére vonatkozó –a 29. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalmú – nyilatkozatot és a kitűzött meghallgatáson nem jelent meg, ilyen módon megakadályozva az egyezség létrehozását. Erre az értesítésben a vállalkozás figyelmét fel kell hívni.” –Az értesítésbenminden esetben a vállalkozás figyelme felhívásrakerül a közzététel szabályaira, így ez külön nincs jelölve a táblázatban.

 

 

 

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke

word

 

 

Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások

 

 

BBT/4365/2015


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Vero–Centrum Kft. (1033 Budapest Polgár u. 8-10.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásbeli ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessen vissza a fogyasztó részére 200.000,- Ft-ot a termék visszavétele mellett.

 

 

megnyitás word

BBT/3819/2015


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az Indesit Company Magyarország Kft. (1054 Budapest, Alkotmány u. 21.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a készüléket cserélje ki, amennyiben nem tudja cserélni, vagy nem vállalja azt, akkor ugyanezen határidőn belül fizesse vissza a vételárat 220.900.- Ft-ot – azaz Kétszázhúszezer-kilencszáz forintot - a fogyasztó részére. Egyebekben a fogyasztó kérelmét elutasítja.megnyitás word

BBT/4023/2015


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az Access Line Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság (1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 83/B. I./5.) vállalkozással szemben indult ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizesse meg fogyasztónak a 130.000.-ft vállalkozói díjat, a vállalkozás hibás teljesítése miatti kijavítás költségeként.

 

megnyitás word

BBT/0146/2016


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az Igazi Társ Kft. (1055 Budapest, Falk Miksa u. 4.) vállalkozással szemben indult ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessen meg a fogyasztó részére 160.000 (Egyszázhatvanezer) Ft-ot.


 

megnyitásword

BBT/0676/2016


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. (1067 Budapest, Eötvös u. 21.) vállalkozással szemben indult ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessen meg a fogyasztó részére 4.262 (Négyezer-kettőszázhatvankettő) Ft-ot.megnyitás word

BBT/4312/2015


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Nostre – Cose Kft. Flórián Üzletközpont (1143 Budapest, Gizella út 25.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül cserélje ki fogyasztó táskáját, amennyiben erre nem képes, vagy azt nem vállalja, úgy fizesse meg fogyasztónak a termék vételárát, 23.741.- Ft-ot, azaz Huszonháromezer – hétszáznegyvenegy forintot.


 

 

megnyitásword

BBT/3806/2015


Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a REAX-VIZA Ingatlanhasznosító Kft. (1133 Budapest, Gogol u. 15.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 30 napon belül a fogyasztó által 2015.10.05-én jelzett garanciális javításoknak tegyen eleget valamint a konyhai hideg burkolatot javítsa meg, továbbá ugyanezen határidőig tegyen javaslatot a lakás víz- és hő ellátási problémáinak megoldására.


 

megnyitásword

BBT/3735/2015


Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az Indesit Company Magyarország Kft. (1117 Budapest, Bercsényi u. 25. IV. em..) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül javítsa ki vagy cserélje ki a fogyasztó által vásárolt E2BLH 19223XF típusú hűtőszekrényt.

 

 

megnyitásword

 

BBT/0756/2016


Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Fővárosi Vízművek Zrt. (1134 Budapest, Váci út 23-27.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül törölje a 1119 Budapest, Hadak útja 39. szám alatti Társasház 2203561 gyári számú fővízmérőjére a 2012.06.20. és 2015.12.07. közötti időszakra kiterhelt 373 m3 víz díját. 


megnyitásword 

BBT/1896/2016


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Vero – Centrum Kft. (1095 Budapest, Boráros tér 7.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a termék ellenében készpénzben térítse vissza fogyasztó részére a 400.000,- Ft (azaz: négyszázezer forint) vételárat.

 

 


megnyitásword

BBT/1633/2016


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Vero – Centrum Kft. (1095 Budapest, Boráros tér 7. 6/4.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a termék ellenében utalja vissza a fogyasztó 11773126-04007793 számú bankszámlájára a 450.000,- Ft (azaz: négyszázötvenezer forint) vételárat.

 

 


megnyitásword

BBT/1398/2016


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Vero-Centrum Kft. (1095 Budapest, Boráros tér 7.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a termékek ellenében készpénzben térítse vissza a fogyasztónak azok 250.000,- Ft-os (azaz: kétszázötvenezer forintos) vételárát.

 

megnyitásword

 

BBT/3917/2015


Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az XY ügyvéd által képviselt Natura Faktura Kft. (1116 Budapest, fehérvári út 120.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül térítse vissza a fogyasztónak a termékért igazoltan kifizetett COFIDIS részletek összegét és intézkedjen a hitelszerződés megszűntetésére.

 

 


 

megnyitásword

BBT/1233/2016


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Vero-Centrum Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 5. 6. lph. IV.em.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessen vissza a fogyasztó részére 50.000.- Ft-ot, azaz ötvenezer forintot. 

 

megnyitásword

BBT/1348/2016


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Vero-Centrum Kft. (1085 Budapest József krt. 69.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg 400.000 Ft-ot – azaz négyszázezer forintot - a fogyasztó részére.

 

megnyitásword


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
   
   
   
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2016 1 2 3
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2015 1 2 3
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2014 1 2 3 4
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2013 1 2 3 4 5 6  
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2012 1 2 3 4 5    
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2011 1 2 3 4 5 6  
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2010 1 2