Feketelista

 

Budapesti Békéltető Testület

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke

 

 

Fgytv. 36/B. § -a szerint: „A békéltető testület közzéteszi annak a vállalkozásnak a nevét, székhelyét és az eljárással érintett tevékenysége megjelölését, amely a 29. § (8) bekezdése szerinti felszólítás ellenére nem tett az ügy érdemére vonatkozó –a 29. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalmú – nyilatkozatot és a kitűzött meghallgatáson nem jelent meg, ilyen módon megakadályozva az egyezség létrehozását. Erre az értesítésben a vállalkozás figyelmét fel kell hívni.” –Az értesítésbenminden esetben a vállalkozás figyelme felhívásrakerül a közzététel szabályaira, így ez külön nincs jelölve a táblázatban.

 

 

 

Nem együttműködő vállalkozások jegyzéke 2015 október

word

 

 

 

Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások

 

 

BBT/1084/2015

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a New Energie Max Shop Kft. (1141 Budapest, Szugló u. 82. levelezési cím: 1410 Budapest, Pf.: 81.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a 360.000,- Ft vételárat, és ennek a 2014. augusztus 30. napjától a kifizetés napjáig járó, a Ptk-ban rögzített késedelmi kamatát fizesse meg a fogyasztó részére, a fogyasztó a terméket a vállalkozás részére szolgáltassa vissza.


 

megnyitás word

BBT/0773/2015

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az SPS Doctors Holding Kft. (1037 Budapest, Kiscsillag u. 20.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T teszi:

A vállalkozás az ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül szállítsa vissza a fogyasztó részére a tulajdonát képező fényterápiás készüléket.megnyitás word

BBT/0979/2015

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Big Store Outlet Kft. (1213 Budapest, Puli sétány 8. fsz. 3.) vállalkozással szemben indult ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T teszi:

A vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessen meg a fogyasztó részére 13.800 (Tizenháromezer-nyolcszáz) Ft-ot.


 

megnyitás word


Nem együttműködő vállalkozások jegyzéke 2015 november

word

 

 

Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások

 

BBT/1811/2015


Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Best Finans Kft. (2800 Tatabánya Vértanuk tere 1. III/51.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen vissza a fogyasztó részére 380.000,- Ft-ot valamint annak 2015.04.22-től a kifizetés napjáig járó a Ptk. szerinti késedelemi kamatát.megnyitás word

BBT/2602/2014

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Budavár Tours Csarnok Iroda (1011 Budapest, Batthyány tér 5-6.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T teszi:

a vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg a fogyasztónak összesen 269.900 Ft-ot ( azaz: kettőszázhatvankilencezer-kilencszáz forintot).


 

 

megnyitás word

BBT 1913/2015

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a SZITA-21 Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1074 Budapest Rákóczi út 54. II/208.) vállalkozással szemben indult ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T teszi:

A vállalkozás az írásbeli ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessen vissza a fogyasztó részére 8.660,- Ft vételárat.


 

megnyitás word

BBT/0633/2015.

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az UNITRAVEL Utazásszervező Kft. (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 27.sz.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T teszi:

A vállalkozás a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a részvételi díjból 300.000,-Ft-ot ( azaz háromszázezer forintot) a fogyasztó részére fizessen vissza.


megnyitás word

BBT/1431/2015.

A Budapesti Békéltető Testület – a továbbiakban BBT – előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Shoebox Kft. (1033 Budapest, Szőlőkert u. 9.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita eldöntése érdekében az eljáró tanács alulírott napon meghozta a következő

A J Á N L Á S T teszi.

A vállalkozás az írásba foglalt jelen ajánlás kézhezvételét kővető 15 napon belül a cipőt cserélje ki, amennyiben ezt nem tudja teljesíteni. akkor ugyanezen határidőn belül fizesse vissza a 25.592,- Ft, azaz huszonötezer-ötszázkilencvenkettő Ft vételárat a fogyasztó részére.

 

 

megnyitás word

 


BBT/0657/2015

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Chase & Chance Kft. Snekerz (Westend) (1062 Budapest, Jókai Mór sétány 27.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül cserélje ki a fogyasztó által vállalkozásnál vásárolt NIKE K’AIRFORCE1 M.WHT7 megnevezésű lábbelit.


megnyitás word

BBT/1427/2015

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az MGM Life Laser Kft. (1215 Budapest, Ív u. 61.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül, 200.000,- Ft-ot fizessen vissza a fogyasztónak, a termék visszaszolgáltatása mellett.megnyitás word


BBT/1532/2015

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg fogyasztó részére 6.972,-Ft azaz Hatezerkilencszázhetvenkettő forintot.

 


megnyitás word


Nem együttműködő vállalkozások jegyzéke 2015 december

word

 

 

Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások

 

BBT/0664/2015

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az Er-Park Szolgáltató Kft. (1071 Budapest, Peterdy utca 6.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül 10.040,- Ft-ban állapítsa meg a fogyasztóval szemben a 111412030007499 sz. parkolási eseménnyel kapcsolatos követelését.

megnyitás word

 

BBT/1371/2015

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az Országos Egészségmegőrző Kft. (2800 Tatbánya, Kós Károly u. I.2.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a termékek visszavétele mellett fizessen meg a fogyasztónak 150.000 Ft-ot.

 

megnyitás word


BBT/0657/2015.

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Chase & Chance Kft. Snekerz (Westend) (1062 Budapest, Jókai Mór sétány 27.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül cserélje ki a fogyasztó által vállalkozásnál vásárolt NIKE K’AIRFORCE1 M.WHT7 megnevezésű lábbelit.

 

megnyitás word

BBT/2305/2015

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az MGM Life Laser Kft. (1215 Budapest Ív u. 61.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizesse vissza a termék vételárát 230.000 Ft-ot – azaz kettőszázharmincezer forintot - a fogyasztó részére.

megnyitás word

BBT/1372/2015

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Kanizsa Trend Kft. (8800 Nagykanizsa, Szemere u. 4.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T teszi:

 A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül térítésmentesen javítsa meg a fogyasztó Watch 854/1 sarokgarnitúráját a kontraszttűzés módosításával, valamint a nyitható kanapé első szalagja hibája és a kanapé fölötti háttámla hibája rendbe hozásával, amennyiben ezt nem vállalja, vagy eleget tenni nem tud, cserélje ki a terméket.

 

megnyitás word


Nem együttműködő vállalkozások jegyzéke 2016 január

word

 

 

Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások

 

BBT/2253/2015

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. (1081 Budapest II. János Pál pápa tér 20.,) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül törölje a fogyasztóval szemben támasztott 540.000 Ft kötbér és 16.002 Ft szakértői díj követelését.

megnyitás word

BBT/2222/2015.

A Budapesti Békéltető Testület – a továbbiakban BBT – előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Montonelli Fashiob Group Kft. (3200 Gyöngyös, Batsányi út 9.) vállalkozással szembeni ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T teszi.

A vállalkozás az írásba foglalt jelen ajánlás kézhezvételét kővető 15 napon belül a csizmát javítsa meg vagy cserélje ki, amennyiben ezt nem tudja teljesíteni, úgy ugyanezen határidőn belül utalja vissza a 31.900,- Ft, azaz harmincegyezer – kilencszáz forint vételárat a fogyasztó XXXXXXXX-XXXXXXXX bankszámlájára.

megnyitás word

BBT/1402/2015

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére Italex Bútorgyártó és Kereskedelmi Kft. (1161 Budapest, Rákosi út 92.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T teszi:

 A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül térítésmentesen a 2015.01.26-i dátumú reklamáció felvétel alapján végezze el a következőket:- a bútorlapok vágott élei pattogzását szüntesse meg,

- a párkányok hézagos illesztését a korpuszok helyes illesztésével korrigálja,

- a felső 90x22,8 cm méretű nyitott polcnál a bútorlapok pontos illesztését végezze el (a pontatlan alapok nem derékszögben történő összeillesztésének megszüntetésével)

- a különböző mélységű felrakás miatt a szekrénylábakat készítse el újra,

- a lábazati takaróléc és bútorlap között 0,5-1 cm-es rését korrigálja

- a sínes felfüggesztéshez szükséges akasztó kivágás hátfali hibái megszüntetése érdekében a hátlapot cserélje ki,

- a hátfali lemezeket cserélje ki, mert a vágás szakszerűtlensége azok élei láthatóan pattogzottak, karcos javítókrétával firkáltak,

- a ledlámpák pontatlan illesztéseit korrigálja.megnyitás word

BBT/0322/2015

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Best Finans Kft. (2800 Tatabánya, Vértanúk tere 1. III/51.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

AJÁNLÁST hozta:

Vállalkozás, amennyiben a fogyasztó a lábmasszírozó és barométert a vállalkozásnak az ajánlás kézhezvétele előtt visszaküldte, úgy az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül, amennyiben nem, úgy a visszaküldött termék kézhezvételétől számított 15 napon belül – amennyiben a fogyasztó szavatossági igénye indokolt - javítsa meg, vagy cserélje ki, valamint az ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül, küldje meg fogyasztó részére a BECK Titanium késkészlet, valamint a főzőedénykészlet magyar nyelvű használati és kezelési útmutatóját. Amennyiben a vállalkozás a jelen ajánlásban foglaltak bármely elemét nem vállalja teljesíteni, vagy annak teljesítésére nem képes, úgy fizesse meg az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a fogyasztónak a 270000118 sorszámú szerződés teljes szerződéses 300.000.- Ft (azaz Háromszázezer forint) vételárát.


megnyitás word

BBT/1422/2015

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztók kérelmére az Art Missió Alapítvány (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 6. I/1) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg a fogyasztóknak összesen 14.100,- Ft-ot árleszállítás jogcímén, míg 2.525.-Ft igazolt költséget (posta, stb.), mindösszesen 16.625.- Ft-ot, azaz tizenhatezer-hatszázhuszonöt forintot.


megnyitás word

BBT/1952/2015

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Travel Glass Kft. (3714 Sajópálfala Ady Endre u. 34.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül végezze el a bejárati ajtó helyes beállítását és biztosítsa az alsó zár gördülékeny működését.


megnyitás words

BBT/2277/2015

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Montonelli Fashion Group Zrt. (3200 Gyöngyös Batsányi u. 9.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a cipőt cserélje ki, amennyiben nem tudja cserélni, vagy nem vállalja azt, akkor ugyanezen határidőn belül fizesse vissza a vételárat 22.900 Ft-ot – azaz huszonkettőezer-kilencszáz forintot - a fogyasztó részére.


megnyitás word


Nem együttműködő vállalkozások jegyzéke 2016 február

word

 

 

Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások


BBT/2956/2015

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számonfogyasztó kérelmére a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül törölje a fogyasztóval szembeni 540.000,-Ft azaz Ötszáznegyvenezer forint kötbér és 16.200,-Ft szakértői díjból eredő követelését.

megnyitás word

BBT/2631/2015

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a PARANET Kft (1069 Budapest, Orczy út 2.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a fogyasztó által 2015.03.23. napján a vállalkozásnál vásárolt HP Ink Advantage 1515 Aio típusú nyomtató vételárát, összesen 16.701.- Ft-ot, azaz Tizenhatezer – hétszázegy forintot fizesse vissza, valamint fizessen meg fogyasztó részére 244.- Ft, azaz Kétszáznegyvennégy forint, másolási költséget.

megnyitás word

 

BBT/2803/2015.

A Budapesti Békéltető Testület – a továbbiakban BBT – előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Shoebox Kft. (1033 Budapest, Szőlőkert u. 9.) vállalkozással szembeni ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T teszi.

A vállalkozás az írásba foglalt jelen ajánlás kézhezvételét kővető 15 napon belül a hibás termék egyidejűleg történő visszaszolgáltatásával a cipőt – annak javíthatatlansága okán – cserélje ki, amennyiben ezt nem tudja teljesíteni, úgy ugyanezen határidőn belül fizesse vissza a 17.990,- Ft, azaz tizenhétezer-kilencszázkilencven forint vételárat.


megnyitás word

BBT/2586/2015

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Rádi Imre (7400 Kaposvár Kápolna u. 44.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg 140.000 Ft-ot – azaz száznegyvenezer forintot - a fogyasztó részére.


megnyitás word

BBT/2903/2015

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az Internet Mall Hungary Kft. (1222 Budapest, Nagytétényi út 112.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizesse vissza a P79R zuhanytálca és szifon, valamint a T790C termékszámú zuhanykabin vételárát, összesen 80.585,- Ft-ot – azaz nyolcvanezer-ötszáznyolcvanöt forintot - a fogyasztó részére, a termékek egyidejű átvétele mellett.

megnyitás word

BBT/3309/2015

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Standard Product and Solutions Kft. (1115 Budapest, Kelenföldi út 15-17. II/5.) (továbbiakban: SPS) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül az adásvételi szerződést szüntesse meg, járjon el a hitelintézetnél a hitelszerződés megszüntetése érdekében, fizesse vissza a fogyasztó által már befizetett 25.000.- forintot, a fogyasztó a terméket szolgáltassa vissza.

megnyitás word

BBT/2573/2015.

A Budapesti Békéltető Testület – a továbbiakban BBT – előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Borg Fashion Kft. (1082 Budapest, Baross u. 83. 3/14.) vállalkozással szembeni ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T teszi.

A vállalkozás az írásba foglalt jelen ajánlás kézhezvételét kővető 15 napon belül a hibás termék egyidejűleg történő leadásával a terméket cserélje ki, amennyiben ezt nem tudja teljesíteni, úgy ugyanezen határidőn fizesse vissza a 16.990,- Ft, azaz tizenhatezer – kilencszázkilencven forint vételárat valamint térítse meg a fogyasztó által megrendelt és kiegyenlített 6.605,- Ft szakértői díjat.

megnyitás word

BBT/2215/2015

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az SPS Doctors Holding Kft. (1037 Budapest, Kiscsillag u. 20. Lc.: 1410 Budapest, Pf.: 147.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T teszi:

Az SPS Doctors Holding Kft. vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül az SPS Lézerfény kibocsátó eszközt javítsa ki vagy cserélje ki vagy fizessen meg fogyasztó részére 180.000,-Ft azaz Száznyolcvanezer forintot.

megnyitás word

BBT/2487/2015

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Telenor Magyarország Zrt. (2045 Törökbálint, Pannon út 1.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a fogyasztó nevén lévő 5 telefonszám vonatkozásában állítson ki a fogyasztó részére időarányos-2015.05.07.- 2015.05.11.-ig terjedő időszakra szóló- számlákat a XXXXXXX számlázási azonosító alatt.

megnyitás word

BBT/2124/2015

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztók kérelmére az Online Travel Service Kft. (1023 Budapest, Török utca 3.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T teszi:

A vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessen meg a fogyasztóknak fejenként 76.000.- 76.000.-Forintot.


megnyitás word

BBT/2206/2015

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az Euro Nyelviskola Kft. (1072 Budapest, Rákóczi út 12. A.lh. II/3.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fogyasztó részére fizessen meg 20.000,-Ft azaz Húszezer forintot.


megnyitás word

BBT/2385/2015

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Béni-Bébi Kft (1181 Budapest, Mikes Kelemen utca 5.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen vissza fogyasztó részére 19.600.- Ft, azaz Tizenkilencezer – hatszáz forintot.


megnyitás word


Nem együttműködő vállalkozások jegyzéke 2016 március

word

 

 

Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások


BBT/2321/2015

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Shoebox Kft. (1033 Budapest, Szőlőkert u. 9.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a cipő egyidejű visszaadása ill. a számla bemutatása mellett javítsa meg vagy cserélje ki a fogyasztó által vásárolt cipőt vagy fizessen meg fogyasztó részére 17.990,-Ft azaz Tizenhétezer-kilencszázkilencven forintot fogyasztó részére.


megnyitás word

BBT/2850/2015

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a HCH Immo Kft. (8380 Hévíz Vajda Ákos u. 3.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül az O002434/1 sorszámú szerződésben foglalt 431-es számú 2 fős apartman használati jogát írja át 2015. 01. 01-i hatállyal a Megyesi Üdülésszervező Kft. nevére és ugyanezen határidőn belül fizessen meg 13.758 Ft-ot – azaz tizenháromezer-hétszázötvennyolc forintot - a fogyasztó részére.


megnyitás word

BBT/1734/2015

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Wintherm-Tech Építőipari és Szolgáltató Kft. (1135 Budapest, Forgách köz 7.) vállalkozással szemben indult ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T teszi:

A vállalkozás az ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a fogyasztó által 2015. május 4. napján megfizetett 30.000,- Ft (azaz harmincezer forint) felmérési díjat a fogyasztó részére fizesse vissza.

megnyitás word

BBT/1128/2015

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Wintherm-Tech Építőipari és Szolgáltató Kft. (1135 Budapest, Forgách köz 7. I. em. 4.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül térítsen vissza a fogyasztónak 40.000,- Ft-ot.

megnyitás word

BBT/3388/2015.

A Budapesti Békéltető Testület – a továbbiakban BBT – előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Wáber Kft. (2800 Tatabánya, Vértanúk tere 1. 2/37.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita eldöntése érdekében az eljáró tanács alulírott napon meghozta a következő

A J Á N L Á S T teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt jelen ajánlás kézhezvételét kővető 15 napon belül fizessen vissza postai úton a fogyasztó részére – az általa a szerződés megkötésekor foglaló jogcímén megfizetett – 60.000,- Ft, azaz hatvanezer forint összeget.


megnyitás word

BBT/1451/2015

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a HJ First Respect Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Flesch K. u. 17.) vállalkozással szemben indult ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T teszi:

A vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessen meg 16.200,- Ft-ot azaz tizenhatezer-kettőszáz forintot a fogyasztó részére.


megnyitás word
   

 

 

BBT/1625/2014


Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Black Dragon Magyarország Kft. (1039 Budapest, Hímző utca 9. IX. em. 52.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessen meg a fogyasztónak 26.820,- Ft-ot mely tartalma 24.990,- Ft részvételi díj + 1.830,- Ft kártérítés.

megnyitás word

BBT/2937/2015

 

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Tech4U Kft. (1203 Budapest, Kende Kanuth u. 60.) vállalkozással szemben indult ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon cserélje ki a fogyasztó által 2014.11.04. napján vásárolt SONY XPeria Z2 Tab SGP521 4G típusú tablet készüléket, vagy amennyiben ezt nem vállalja, vagy erre nem képes, úgy ugyanezen határidőn belül fizesse vissza a fogyasztó részére a termék vételárát azaz 139.880,- Ft-ot (egyszázharminckilencezer-nyolcszáznyolcvan forintot)

megnyitás word

BBT/3722/2015

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Domusmed Kft. (1148 Budapest, Adria sétány 14.) vállalkozással szembeni ügyben eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessen meg fogyasztónak 60.000.- Ft-ot, azaz hatvanezer forintot fogyasztó jogszerű elállására tekintettel.

 

 

megnyitás word

Nem együttműködő vállalkozások jegyzéke 2016 janár1. május 6.

word

 

BBT/1557/2015

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Diapro Kft. (1123 Budapest, Táltos u.4.) vállalkozással szemben indult ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

Vállalkozás az írásbeli ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül javítsa meg a video megjelenítő rendszer mozgatószerkezetét, adja át a termék garanciális dokumentumait (jótállási jegy, javítási jegyzőkönyv és használati-kezelési útmutató) valamint pótolja az elektronikus vezérlő egység tokját és szüntesse meg a vetítő lap –plexi- hullámosodását.

megnyitás word

 

BBT/4341/2015

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Vero–Centrum Kft. (1095 Budapest Soroksári út 3/A.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásbeli ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessen vissza a fogyasztó részére 200.000,- Ft-ot ezzel egyidejűleg vegye vissza a terméket.


megnyitás word

BBT/1514/2015


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) vállalkozóval (továbbiakban: vállalkozás) szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő


AJÁNLÁST

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizesse vissza fogyasztó részére a fogyasztó által kötbér jogcímén a vállalkozásnak megfizetett 390.000.- Ft, azaz Háromszázkilencvenezer forint összeget.

megnyitás word

 

 

 

 

Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2016 1
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2015 1 2 3
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2014 1 2 3 4
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2013 1 2 3 4 5 6  
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2012 1 2 3 4 5    
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2011 1 2 3 4 5 6  
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2010 1 2