Feketelista

 

Budapesti Békéltető Testület

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke

2014. január 1 –június 16-ig

 

Fgytv. 36/B. § -a szerint: „A békéltető testület közzéteszi annak a vállalkozásnak a nevét, székhelyét és az eljárással érintett tevékenysége megjelölését, amely a 29. § (8) bekezdése szerinti felszólítás ellenére nem tett az ügy érdemére vonatkozó –a 29. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalmú – nyilatkozatot és a kitűzött meghallgatáson nem jelent meg, ilyen módon megakadályozva az egyezség létrehozását. Erre az értesítésben a vállalkozás figyelmét fel kell hívni.” –Az értesítésbenminden esetben a vállalkozás figyelme felhívásrakerül a közzététel szabályaira, így ez külön nincs jelölve a táblázatban.

 

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke

word

 

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke

word

 

 

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke

word

 

 

Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások

 

 

BBT/0005/2015


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) vállalkozással szemben indult ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

Vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül törölje a fogyasztóval szemben szabálytalan vételezés címén támasztott 540.000 Ft kötbér - és 16.002 Ft szakértői díj követelését.

 

megnyitás word

BBT/3727/2014


Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a TMX Mobile Solution Szerviz Kft. (2040 Budaörs Kinizsi u.2/B.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg a fogyasztó részére 6.970,- Ft-ot.megnyitás word

BBT/3599/2014


Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az MDB NET Trade s.r.o. (94501 Révkomárom, Esztergályos u. 4/7.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita eldöntése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül javítsa meg a Hotpoint Ariston LTF11H132EU típusú mosogatógépet, ha 15 napon belül erre nem képes, cserélje ki, vagy fizesse meg fogyasztó részére a mosogatógép vételárát, 109.979.-Ft-ot + a kiszállás 2000,-Ft-os költségét, összesen 111.979,-Ft összeget.

 

megnyitás word

BBT/3207/2014


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a FUJI FILM Magyarország Kft.(1037 Budapest Bojtár u. 56.) vállalkozásokkal szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A FUJI FILM Magyarország Kft. az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül javítsa meg a FINEPIX S2950 típusú fényképezőgépet, ha arra nem képes, akkor adjon csereigazolást a forgalmazó felé a csere lebonyolítása érdekében.


 

megnyitás word

BBT/2606/2014


Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a New Energie Shop Kft. (1141 Budapest, Szugló u. 82. / 140 Budapest, Pf.: 81.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a fogyasztó részére fizessen vissza 120.000,- Ft-ot.megnyitás word

BBT/0430/2015


Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a ML Gépészet (1082 Budapest, Hock János u. 4.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás a jelen határozat kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg a fogyasztó részére 10.000,- Ft azaz Tízezer forint összeget.

 

megnyitás word

BBT/0092/2015

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére Pepita Elefánt Bútorház Kft. (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 61-65.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

AJÁNLÁST

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizesse meg fogyasztó részére a vállalkozásnál vásárolt Hawaii Otthonos sarok ülőgarnitúra 179.000.- Ft, azaz Százhetvenkilencezer forint vételárát.


 

megnyitás word

BBT/3583/2014

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Shoebox Kft (1033 Budapest, Szőlőkert u. 9.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita eldöntése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül cserélje ki a VAUGHN 46-os cipőt, ha ez nem lehetséges, fizesse vissza annak vételárát 21.990.-Ft-ot, azaz huszonegyezer-kilencszázkilencven forintot.

megnyitás word

BBT/2870/2014

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az Ágnes Tip-Top Kft.(1056 Budapest, Belgrád rkp. 13-15. II. em. 22.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessen meg a fogyasztónak 19.000,- Ft-ot.

 

 

megnyitás word

BBT/2793/2014

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Webshoes24 Kft. (2094 Nagykovácsi Száva u. 5.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a cipőt cserélje ki, ha arra nem képes, annak vételárát, azaz 16.900,- Ft-ot fizessen meg a fogyasztó részére a hibás lábbeli egyidejű visszaszolgáltatása mellett.


 


megnyitás word

BBT/0498/2015

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Photopress Hungary Kft. (1061 Budapest, Paulay Ede u. 55.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg a fogyasztó részére 28.000,- Ft azaz Huszonnyolcezer forint összeget.megnyitás word

BBT/0498/2015

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Photopress Hungary Kft. (1061 Budapest, Paulay Ede u. 55.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg a fogyasztó részére 28.000,- Ft azaz Huszonnyolcezer forint összeget.

 

 


megnyitás word

BBT/3711/2014.

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a GO Solutions Group Kft. (1054 Budapest, Kálmán Imre u. 1.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül utalja vissza a fogyasztó jogszerű elállására tekintettel a vételárból a fennmaradó 90 ezer forintot.

 

 


megnyitás word

BBT/0270/2015

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Szinga Sport Kft. (1142 Budapest, Szőnyi út 2.) vállalkozással szemben indult ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a lábbelit cserélje ki, ha arra nem képes, annak vételárát, azaz 28.999.- Ft-ot fizessen vissza a fogyasztó részére a hibás lábbeli egyidejű visszaszolgáltatása mellett.

 

megnyitás word

BBT/3659/2015

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest Krisztina krt. 55.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a készüléket javítsa meg, amennyiben nem tudja javítani akkor ugyanezen a határidőn belül cserélje ki, amennyiben cserélni sem tudja, vagy nem vállalja azt, akkor ugyanezen határidőn belül fizesse vissza a vételárat, 141.730 Ft-ot – azaz száznegyvenegyezer-hétszázharminc forintot - a fogyasztó részére.

 

 


 

megnyitás word

BBT/0455/2015

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a MÁV-Start Vasúti Személyszállító Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás a fogyasztóra Hajdúszoboszló-Cegléd útvonalon 2014.11.30. napján a 6205 sz. vonaton kiszabott 8.000.- Ft pótdíj követelését mérsékelje Díjszabása C fejezetének 1. a) pontja alapján.


 

 

megnyitás word

BBT/3150/2013

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az Er-Park Szolgáltató Kft. (1071 Budapest, Peterdy utca 6.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizesse vissza a fogyasztónak a 1074807387 azonosítójú 2013.10.03-i parkolási esemény miatt kiszabott 6.380,- Ft pótdíjat és a pótdíjazási eljárást zárja le.

 

megnyitás word

BBT/818/2015

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Dórika 2009 Kft. (6400 Kiskunhalas Tábor u. 25.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg 199.999 Ft-ot – azaz százkilencvenkilencezer-kilencszázkilencvenkilenc forintot – és ezen összeg után 2014. 12. 16-tól a kifizetésig terjedő időszakra a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamatot a fogyasztó részére.


 

megnyitás word

BBT/0410/2015

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Kartago Tours Zrt. (1076 Budapest, Thököly út 21.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen vissza a fogyasztó részére 108.000.- Ft-ot, azaz Egyszáznyolcezer

 

megnyitás word

BBT/1032/2015.


A Budapesti Békéltető Testület – a továbbiakban BBT – előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Timeshare Market Inc. Kft. (1054 Budapest, Szabadság tér 7.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita eldöntése érdekében az eljáró tanács alulírott napon meghozta a következő

A J Á N L Á S T

teszi

A vállalkozás az írásba foglalt jelen ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizesse vissza a fogyasztó X. Banknál vezetett XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. számú bankszámlájára a számára fogyasztó által két részletben megfizetett 560.000,- Ft-megbízási díjat.

megnyitás word

BBT/1086/2015


Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Standard Product and Solutions Kft. (1115 Budapest, Kelenföldi út 15-17. II/5.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül az adásvételi szerződést szüntesse meg, a fogyasztó a terméket szolgáltassa vissza.

megnyitás word

BBT/1255/2015


Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Prim Telekom Kft. (1131 Budapest, Dolmány u. 12.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül törölje a fogyasztóval szembeni 19.050,-Ft azaz Tizenkilencezer-ötven forint kötbér követelését.


megnyitás word
   
   
   
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2015 1 2 3
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2014 1 2 3 4
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2013 1 2 3 4 5 6  
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2012 1 2 3 4 5    
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2011 1 2 3 4 5 6  
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2010 1 2