Feketelista

Budapesti Békéltető Testület

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke

2014. január 1 –június 15-ig

 

Fgytv. 36/B. § -a szerint: „A békéltető testület közzéteszi annak a vállalkozásnak a nevét, székhelyét és az eljárással érintett tevékenysége megjelölését, amely a 29. § (8) bekezdése szerinti felszólítás ellenére nem tett az ügy érdemére vonatkozó –a 29. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalmú – nyilatkozatot és a kitűzött meghallgatáson nem jelent meg, ilyen módon megakadályozva az egyezség létrehozását. Erre az értesítésben a vállalkozás figyelmét fel kell hívni.” –Az értesítésbenminden esetben a vállalkozás figyelme felhívásrakerül a közzététel szabályaira, így ez külön nincs jelölve a táblázatban.

 

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke augusztus

word

 

 

 

Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások

 

 

BBT/1138/2014

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Profi-Famegmunkáló Kft. (2118 Dány, Vörösmarty u. 10.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás jelen döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a hibás nyílászárót és bejárati ajtót javítsa ki, és a hiányzó dokumentumokat (számla, minőségi bizonylatok) a fogyasztónak adja át.

megnyitás word

BBT/1719/2014

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Caractere Kft. (1111 Budapest, Karinthy út 4-6.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a hibás terméket cserélje ki, amennyiben nincs árukészleten 15 napon belül a termék vételárát 10.990.- Ft-ot a fogyasztó részére térítse vissza.


megnyitás word

BBT/1749/2014

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1064 Budapest, Rózsa u.81-83.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a fogyasztóval szemben fennálló tartozását nyilvántartásából törölje.

 

megnyitás word

BBT/1841/2014

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az Igazi Társ Kft. (1055 Budapest, Falk Miksa u. 4.) vállalkozással szemben indult ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

Vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessen vissza a fogyasztó részére 160.000 Ft-ot.

 


megnyitás word

BBT/2232/2014

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az Extreme Digital Zrt. (1152 Budapest Szentmihályi út 131) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizesse vissza a vételárat 44.900 Ft-ot a fogyasztó részére.

 


megnyitás word

BBT/2533/2014

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az United Trading Kft. (1064 Budapest Podmaniczky u. 57. II/14.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a laptopot cserélje ki, amennyiben nem tudja cserélni, vagy nem vállalja azt, akkor ugyanezen határidőn belül fizesse vissza a vételárat, 227.990 Ft-ot – azaz kettőszázhuszonhétezer-kilencszázkilencven forintot - a fogyasztó részére.

 

megnyitás word

BBT/2878/2014

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Diadalív 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1037 Budapest Bécsi út 267.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásbeli ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a fogyasztó lakásán a konyhai ablak belső párkányát megfelelő méretűre cserélje ki.


 

megnyitás word

BBT/2917/2014

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Vízórás Kft. (1181 Budapest Havanna u.4. I/1.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a felek közötti megállapodás szerint az X. szám alatti fogyasztási helyen építse ki a 2 hiteles mellékvízmérőt és bonyolítsa le annak műszaki átadását-átvételét a Fővárosi Vízművek felé.

 

megnyitás word

BBT/3022/2014

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Bet & Rob Kft. (1066 Budapest, Teréz krt. 56.) a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A Bet & Rob Kft. az írásba foglalt ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül az X. szám alatti lakás vonatkozásában a 2013.05.01-2014.04.30 időszakra vonatkozó adatbekérő lapot továbbítsa a Főtáv Zrt.-nek az elszámolás érdekében. A fogyasztó kérelmének egyebekben az eljáró tanács nem ad helyt.

 

megnyitás word

BBT/3082/2014

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztók kérelmére a Karthago Tours Zrt. (1076 Budapest, Thököly út 21.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg a fogyasztók részére 45.000 Ft-ot.

 


megnyitás word

BBT/3109/2014

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztók kérelmére a Sun&Fun Kft. (1066 Budapest, Teréz krt. 46. T/1.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg a fogyasztók részére 80.000 Ft-ot.

 


megnyitás word

BBT/3114/2013

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Zoé Sport Kft. (1025 Budapest, Szalonka u. 2/F.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a lábbelit cserélje ki, amennyiben a csere nem lehetséges az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a bruttó 39.990.-Ft vételárat fizesse vissza a fogyasztónak.

 


megnyitás word

BBT/3224/2014

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Panel Plast Kft. (8571 Bakonykoppány, Petőfi u. 32.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül térítésmentesen a fogyasztó X. szám alatti ingatlanában a kisszobai ajtó és ablak szigetelését szakszerűen javítsa ki, a nagyszoba középső ablaka szerkezeti helyreállítást tartalmazó javítását végezze el.

 


megnyitás word

BBT/3239//2014

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére, a Divine Fizikoterápiás Fejlesztő és Tanácsadó Kft. (1027 Budapest, Bem József u. 6.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a kért egészségbiztosítási pénztár nevére kiállított számlát a teljes összegről (380.000,- Ft), valamint az EP által igényelt hatósági tanúsítványt küldje meg a fogyasztó részére.

 

megnyitás word

BBT/3295/2014

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Fetter- Lucky Kft. (6400 Kiskunhalas, Széchenyi u. 24.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás a jelen határozat kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg a fogyasztó részére 200.000,- Ft azaz Kétszázezer forint összeget.


 

megnyitás word

BBT/3314/2014

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Puma Hungaria Kft. (1074 Budapest Rákóczi út 70.-72.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a lábbelit cserélje ki, ha arra nem képes, annak vételárát, azaz 17.595,- Ft-ot fizessen vissza a fogyasztó részére a hibás lábbeli egyidejű visszaszolgáltatása mellett.

 

megnyitás word

BBT/3343/2014

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Don Global Building Kft. (8314 Vonyarcvashegy Bartók Béla u. 24.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásbeli ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon fizessen vissza a fogyasztó részére 50.000,- Ft –ot az adott foglaló kétszeresét.

 

megnyitás word

BBT/3475/2014

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Prémium Immo Ingatlanüzemeltető Kft. (1026 Budapest, Hargitai u. 1. II/2.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül vállalkozás 2006 évig visszamenőleg számoljon el az üdülőhasználattal kapcsolatosan fogyasztó által fizetett fenntartási díjakkal a fogyasztónak 2013. évben fennálló 88.155,-Ft túlfizetés figyelembe vételével és biztosítsa fogyasztó részére az üdülőhasználatot.

 

megnyitás word

BBT/1375/2013

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a fogyasztó 25.180,- Ft tartozását törölje.

 

megnyitás word

   
   
   
   
   
   
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2015 1 2
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2014 1 2 3 4
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2013 1 2 3 4 5 6  
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2012 1 2 3 4 5    
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2011 1 2 3 4 5 6  
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2010 1 2