Feketelista

Budapesti Békéltető Testület

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke

2014. január 1 –december 31-ig

 

Fgytv. 36/B. § -a szerint: „A békéltető testület közzéteszi annak a vállalkozásnak a nevét, székhelyét és az eljárással érintett tevékenysége megjelölését, amely a 29. § (8) bekezdése szerinti felszólítás ellenére nem tett az ügy érdemére vonatkozó –a 29. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalmú – nyilatkozatot és a kitűzött meghallgatáson nem jelent meg, ilyen módon megakadályozva az egyezség létrehozását. Erre az értesítésben a vállalkozás figyelmét fel kell hívni.” –Az értesítésbenminden esetben a vállalkozás figyelme felhívásrakerül a közzététel szabályaira, így ez külön nincs jelölve a táblázatban.

 

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke 2014 január-december

word

 

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke 2015 január-február

word

 

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke 2015 március

word

 

 

Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások

 

 

BBT/2424/2014

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Vodafone Magyarország Zrt. (1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül cserélje ki a készüléket, ha nem tudja kicserélni vagy azt nem vállalja, ugyanezen határidőn belül fizesse vissza a vételárat 19.990 Ft-ot (azaz: tizenkilencezer-kilencszázkilencven forintot) a fogyasztónak, valamint a vételár visszafizetésének esetében kötbér fizetési kötelezettség nélkül szüntesse meg a fogyasztó előfizetői szerződését.


megnyitás word

BBT/2329/2014

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az Extreme Digital Zrt. (1003 Budapest Szentendrei út 89-95., képv.: X.Y. ügyvéd, 1133 Budapest Hegedűs Gy. u. 48. II/11.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizesse vissza a készülék vételárát 99.900 Ft-ot, azaz kilencvenkilencezer forintot a fogyasztó részére.

 

megnyitás word

BBT/1397/2014

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az Extreme Digital Zrt. (1033 Budapest Szentendrei út 89-95., képv.: X.Y. ügyvéd 1133 Budapest Hegedűs Gy. u. 48. II/11.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a készüléket javítsa meg, amennyiben nem tudja javítani, akkor ugyanezen határidőn belül cserélje ki, amennyiben nem tudja cserélni, akkor ugyanezen határidőn belül fizesse vissza a vételárat 5.990 Ft-ot a fogyasztó részére.


megnyitás word

BBT/859/2014

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Valmart Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1114 Budapest Eszék u. 3.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül cserélje ki a terméket, amennyiben nem tudja cserélni, akkor ugyanezen határidőn belül fizesse vissza a vételárat, 40.000 Ft-ot a fogyasztó részére.

 

megnyitás word

 

BBT/1186/2014

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Garázs Sport Kft. (1033 Budapest, Bogdáni út 1.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül térítse vissza a fogyasztónak a cipő vételárát 27.995,- Ft összeget.

 

megnyitás word

BBT/1781/2014

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Két Patrónus Kft. (1214 Budapest, Tinódi u. 41.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessen meg a fogyasztónak 20.000 Ft-ot és adja ki a felek között 2011. november 18-án kötött szerződés 10. pontja szerinti feljegyzéseket, iratokat, adatokat, felvételeket.

 

megnyitás word

BBT/1897/2014

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az AV Planet-árelőny.hu Kft. (1147 Budapest, Telepes u. 1.) mint forgalmazó vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita eldöntése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizesse vissza fogyasztónak a 48.890.-Ft-ot.

 

megnyitás word

BBT/2057/2014

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Med Patent Kft. (1135 Budapest Mohács u.9. I. em.33.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásbeli ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessen vissza a fogyasztó részére 19.900,-Ft-ot, a fogyasztó X. Banknál vezetett XXXXXXXX-YYYYYYYY számú számlájára átutalással.

 

megnyitás word

BBT/0868/2014

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a GML Magyarország Kereskedelmi Kft. (9028 Győr Bisinger József út 18. I/7.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásbeli ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessen vissza a fogyasztó részére 10.000,-Ft-ot.

 

megnyitás word

BBT/1703/2014

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Nagy Lovas Kft. (1101 Budapest, Kőbányai út 41/c.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül térítésmentesen javítsa ki, amennyiben erre nem képes, cserélje ki a fogyasztónak az Every Body bf megnevezésű lovaglónadrágot.

 

megnyitás word

BBT/2444/2014

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Vöröskő Kft. (8200 Veszprém, Pápai út 36.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a Kávéfőző leadásával egyidejűleg cserélje ki hibás terméket, ha kicserélni nem tudja, vagy azt nem vállalja, fizessék vissza a vételárat 101.180 Ft-ot (azaz: egyszázegyezer-száznyolcvan forintot) a fogyasztónak.

megnyitás word

BBT/1172/2014

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Krisz-Dan 2011 Hungária Kft. (2094 Tura Jókai út 4.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásbeli ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessen meg a fogyasztó részére 60.000,-Ft-ot hibás teljesítés miatt árleszállítás címén valamint 5.000,-Ft összegű felmerült költséget, azaz összesen 65.000,-Ft-ot.

megnyitás word

BBT/1706/2014

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Soltrade Europa Kft. (1061 Budapest, Paulay Ede u. 58.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül térítésmentesen cserélje ki a fogyasztónak a MB Gigabyte 1150 GA-H87M-D3H terméket, amennyiben erre nem képes, fizessen a fogyasztónak 21.390 Ft-ot.

megnyitás word

BBT/2415/2014

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az ER-PARK Kft. (1071 Budapest, Peterdy u. 6.) vállalkozással szemben indult ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

Vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül 18.040 Ft-ra csökkentse a fogyasztóval szembeni 111405090006807 hivatkozási számú követelését.

megnyitás word

BBT/2164/2014

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az European Air Import Kft (1063 Budapest, Szinyei Merse u. 10.) mint forgalmazó vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita eldöntése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fogadja el fogyasztó elállását és fizesse vissza részére 22.490.-Ft, azaz Huszonkettőezer-négyszázkilencven forint összeget.

megnyitás word

BBT/2595/2014

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Szinga Sport Kft. (1142 Budapest, Szőnyi út 2.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

AJÁNLÁST

hozta:

Vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a fogyasztó által 2014.05.12. napján vásárolt lábbelit cserélje ki, amennyiben azt nem vállalja, vagy arra nem képes, úgy fizesse meg annak vételárát, azaz 17.999.- Ft-ot (azaz: Tizenhétezer-kilencszázkilencvenkilenc forintot).

megnyitás word

BBT/1101/2014

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Valmart Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1114 Budapest, Eszék utca 3.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül térítse vissza a fogyasztónak a Candy Aquamatic 800T mosógép 40.000,- Ft-os vételárát a fogyasztó lakcímére történő postai átutalással.

megnyitás word

BBT/2591/2014

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Szinga Sport Kft. (1142 Budapest, Szőnyi út 2.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

AJÁNLÁST

hozta:

Vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a fogyasztó által 2014.05.11. napján vásárolt 1210200_42 Saint Malo elnevezésű, valamint 1411309_42 Denfert Chambray plomb elnevezésű LECOQ lábbeliket cserélje ki, amennyiben azt nem vállalja, vagy arra nem képes, úgy fizesse meg azok vételárát fogyasztónak, azaz összesen 28.798.- Ft-ot (azaz: Huszonnyolcezer-hétszázkilencvennyolc forintot).

megnyitás word

BBT/2274/2014

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Zeppelin Utazási Iroda (6720 Szeged, Feketesas u. 16.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

a vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg a fogyasztónak 15.400 Ft-ot ( azaz: tizenötezer-négyszáz forintot).


megnyitás word

BBT/229/2014

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Gapelaag Kft. (3700 Kazincbarcika, Bercsényi út 2.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a termék elszállításával egyidejűleg fizessen vissza a fogyasztónak 299.900 Ft-ot (azaz: kettőszázkilencvenkilencezer-kilencszáz forintot).


megnyitás word

BBT/1894/2014

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Shoebox Kft. (1033 Budapest, Szőlőkert utca 9.)vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül cserélje ki a fogyasztó által kifogásolt141SPJ1001-081/35 modellszámú lábbelit, vagy ha ennek nem tud eleget tenni, a termék ellenében térítse vissza annak 18.990 (tizennyolcezer-kilencszázkilencen) Ft-os vételárát.

megnyitás word

BBT/2614/2014

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az Otthon Design Stúdió Kft. (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 80.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

a vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül az ablak elszállításával egyidejűleg fizessen meg a fogyasztónak 180.000 Ft-ot ( azaz: egyszáz-nyolcvanezer forintot).


megnyitás word

BBT/0408/2014

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Szegedi Közlekedési Kft. (6720 Szeged, Deák Ferenc utca 31.) vállalkozással szemben folyamatban levő ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül 10.260,- Ft-ot térítsen vissza a fogyasztónak.

megnyitás word

T/2930/2014

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Taurus Reisen Utazási Iroda (1067 Budapest Teréz krt. 33.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg 20.986 Ft-ot – azaz húszezer-kilencszáznyolcvanhat forintot - a fogyasztó részére.

megnyitás word

BBT/2617/2014

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Fővárosi Kéményseprőipari Kft. (1067 Budapest Eötvös u. 21.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás a fogyasztó megrendelését követő 30 napon belül díjmentesen végezze el a kéményellenőrzést a fogyasztó lakóhelyén.

megnyitás word

BBT/3163/2014

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az Imperium Kft. (1042 Budapest Árpád u. 97.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a készüléket cserélje ki, amennyiben nem tudja kicserélni, akkor ugyanezen határidőn belül fizesse vissza a vételárat, 164.990 Ft-ot a fogyasztó részére.

megnyitásword    

BBT/3202/2014

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a CashLine Brokers Group Kft. (1085 Budapest Kálvin tér 12.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen vissza a fogyasztó részére 150.000,- Ft-ot.

megnyitásword    

BBT/2100/2014

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Bepa Impex Kft. (1037 Budapest, Bécsi út 232.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a szállítást is beleértve térítésmentesen cserélje ki a fogyasztó által 2014.07.01. napján vásárolt Arno beige járólapot, ha a kicserélést nem vállalja, vagy arra nem képes, fizessen meg a fogyasztónak 93.864 Ft-ot.


megnyitás word

 

 
   
   
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2015 1
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2014 1 2 3 4
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2013 1 2 3 4 5 6  
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2012 1 2 3 4 5    
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2011 1 2 3 4 5 6  
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2010 1 2