Feketelista

Budapesti Békéltető Testület

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke

2014. január 1 –december 31-ig

 

Fgytv. 36/B. § -a szerint: „A békéltető testület közzéteszi annak a vállalkozásnak a nevét, székhelyét és az eljárással érintett tevékenysége megjelölését, amely a 29. § (8) bekezdése szerinti felszólítás ellenére nem tett az ügy érdemére vonatkozó –a 29. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalmú – nyilatkozatot és a kitűzött meghallgatáson nem jelent meg, ilyen módon megakadályozva az egyezség létrehozását. Erre az értesítésben a vállalkozás figyelmét fel kell hívni.” –Az értesítésbenminden esetben a vállalkozás figyelme felhívásrakerül a közzététel szabályaira, így ez külön nincs jelölve a táblázatban.

 

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke június

word

 

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke január-december

word

 

 

Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások

 

 

BBT/0675/2014

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Fineinvest Kft. (1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 89/A. 7/6.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás a jelen határozat kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg fogyasztó részére 17.600.000,- Ft összeget, valamint ezen összeg után a 2012 06. 01-től számított Ptk. (1959. évi IV. törvény) 232. § (3) szerint kamatot.


megnyitás word

 

BBT/0986/2014

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül gondoskodjon a fogyasztó által 2013.12.04-én bejelentett hiba kijavításáról.

 

megnyitás word

 

BBT/1198/2014

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Shoebox Kft. (1033 Budapest, Szőlőkert u. 9.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a bakancsot cseréje ki, amennyiben a csere nem lehetséges, akkor ugyanezen határidőn belül a bruttó 29.690.-Ft vételárat fizesse vissza a fogyasztónak.

megnyitás word

 

BBT/1290/2014

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Health for Life Program Kft. (1117 Budapest, Kondorosi út 2/a.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül cserélje ki a Carbon Life mágnes matracot érvényes gyártói megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezőre, amennyiben erre nem képes, fizessen annak egyidejű visszavételével a fogyasztónak 260.000 Ft-ot.


megnyitás word

BBT/1401/2014

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon a Willhiting Kft. (1115 Budapest Bartók Béla út 152/C. III./315.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásbeli határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessen vissza a fogyasztó részére 300.000,- Ft-ot valamint annak 2011.07.11-től számított a kifizetés napjáig járó, az 1959. évi IV. tv-, azaz Ptk.-szerinti a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatát.


megnyitás word

 

BBT/1414/2014

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon, fogyasztó kérelmére a Zepter International Ungarn Kft. (1437 Budapest, Pf.. 788.) vállalkozással szemben indult ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

Vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül javítsa meg vagy cserélje ki a fogyasztó EdelWasser PWC-670-Orange típusú készülékét, amennyiben a kijavítást vagy kicserélést nem vállalja vagy e kötelezettségének határidőben nem tud eleget tenni, ugyanezen határidőn belül fizesse vissza a termék vételárát, 225.000 Ft-ot.

megnyitás word

 

BBT/1305/2014

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Shoebox Kft. (1033 Budapest, Szőlőkert u. 9.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a cipőt cseréje ki, amennyiben a csere nem lehetséges, akkor ugyanezen határidőn belül a bruttó 25.190.-Ft vételárat fizesse vissza a fogyasztónak.

 

megnyitás word

 

BBT/1526/2014

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Tech4U Kft. (1203 Budapest Kende Kanuth u. 60.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a készüléket cserélje ki, amennyiben nem tudja cserélni, akkor ugyanezen határidőn belül fizesse vissza a vételárat 85.850 Ft-ot a fogyasztó részére.

megnyitás word

 

BBT/3164/2013

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Vodafone Magyarország Zrt. (1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül javítsa meg, ha kijavítani nem tudja, vagy azt nem vállalja, akkor cserélje ki a hibás készüléket. 

megnyitás word

BBT/1872/2014

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest Krisztina krt. 55.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen vissza 4.541 Ft-ot a fogyasztó részére.

megnyitás word

BBT/1904/2014

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Vodafone Magyarország Zrt. (1096 Budapest Lechner Ödön fasor 6.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg 65.990 Ft-ot a fogyasztó részére, és ezen összeg után 2014. 06. 14-től a kifizetés napjáig járó, az érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamatot.

megnyitás word

BBT/1801/2014

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Kanizsa Trend Kft. (8800 Nagykanizsa Szemere u. 4.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 30 napon belül a jótállásos Maranella márkájú bútort (sarokkanapét) javítsa ki, ha arra nem képes, cserélje ki a hibás bútor egyidejű visszaszállítása mellett.

megnyitás word

BBT/1980/2014

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Rubyn Szalon Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Rév út 47. I. ép.) vállalkozással szemben indult ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

Vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a ruha visszaszolgáltatásával egyidejűleg fizessen meg a fogyasztónak 131.900 Ft-ot.

megnyitás word

BBT/1797/2014

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Shoebox Kft. (1033 Budapest Szőlőkert u. 9.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a cipőt cserélje ki, amennyiben nem tudja cserélni, akkor ugyanezen határidőn belül fizesse vissza a vételárat 22.990 Ft-ot a fogyasztó részére.

megnyitás word

BBT/1495/2014

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Vodafone Magyarország Zrt. (1096 Budapest Lechner Ödön fasor 6.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a készüléket javítsa meg, és ugyanezen a határidőn belül fizessen meg 3.630 Ft postaköltséget a fogyasztó részére.

megnyitás word

 

 

 

 

   
   
   
   
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2014 1 2 3
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2013 1 2 3 4 5 6  
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2012 1 2 3 4 5    
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2011 1 2 3 4 5 6  
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2010 1 2