Feketelista

Budapesti Békéltető Testület

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke 2013. január 1. – 2013. október 15.

Fgytv. 36/B. § -a szerint: „A békéltető testület közzéteszi annak a vállalkozásnak a nevét, székhelyét és az eljárással érintett tevékenysége megjelölését, amely a 29. § (8) bekezdése szerinti felszólítás ellenére nem tett az ügy érdemére vonatkozó –a 29. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalmú – nyilatkozatot és a kitűzött meghallgatáson nem jelent meg, ilyen módon megakadályozva az egyezség létrehozását. Erre az értesítésben a vállalkozás figyelmét fel kell hívni.” –Az értesítésbenminden esetben a vállalkozás figyelme felhívásrakerül a közzététel szabályaira, így ez külön nincs jelölve a táblázatban.

 

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke január

word

 

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke január

word

 

 

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke december

word

 

 

 

 

Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások

 

 

BBT/1764/2013

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az Express Komfort Kft. (2800 Tatabánya, Tavaszmező u. 4. H ép.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül állítsa helyre az eredeti állapotot.

megnyitás word

 

BBT/1688/2013.

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Fáber Kft. (1071 Budapest Kék Golyó u. 19/D.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő
A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a 16.625,-Ft összegű pótdíjtartozást törölje és annak összegét a fogyasztó részére postai úton fizesse vissza.

 

megnyitás word

BBT/1588/2013

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Mediter Bt. (2030 Érd, Technikus utca 43. jogvitával érintett üzlete: 1122 Budapest, Városmajor u. 1/c.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita eldöntése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül térítse vissza a fogyasztónak a kifogásolt lábbeli 21.990,- Ft-os vételárának 50%-át.

 

megnyitás word

BBT/1555/2013

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Terézvárosi Vagyonkezelő Zrt. (1064 Budapest, Rózsa u. 81-83.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül törölje a fogyasztó terhére megállapított díj és pótdíj jogcímen követelt 14.365,-Ft azaz: tizennégyezer-háromszázhatvanöt forint összeget.  

 

megnyitás word

BBT/1500/2013

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az El-Classico Shoes Kft. (1062 Budapest, Váci út 1.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a csizma egyidejű visszaadása ill. a számla bemutatása mellett javítsa meg vagy cserélje ki a fogyasztó által vásárolt csizmát vagy fizessen meg fogyasztónak 19.990,-Ft-ot (azaz: Tizenkilencezer-kilencszázkilencven forintot) a fogyasztó által meghatározott bankszámlájára történő átutalással. 

megnyitás word

BBT/1493/2013

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Profibútor Webáruház,  PRO-FA Bt. (2699 Szügy, Rákóczi u. 1.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás a jelen határozat kézhezvételét követő 15 napon belül saját költségén cserélje ki a bútort a megrendelés szerinti 18 mm anyagvastagságú bútorra, amennyiben ennek nem tud eleget tenni, ugyanezen határidőn belül fizesse vissza a fogyasztó részére a bútor teljes vételárát, 259.358,- Ft összeget, valamint a 15.000,- Ft szállítási díjat.

 

megnyitás word

BBT/1346/2013

 Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az Atlasz World Travel Idegenforgalmi Kft. (1054 Budapest, Szabadság tér 14.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizesse vissza a fogyasztó részére a biztosítási díj összegét, 71.495,- Ft-ot.

 

megnyitás word

BBT/0962/2013

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztók kérelmére a Leder & Schuh Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 50.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita eldöntése érdekében az eljáró tanács alulírott napon

a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételétől számított 15napon belül fizesse vissza a termék ellenében, annak 5.990.,-Ft-os (ötezer-kilencszázkilencven forintos) vételárát.

megnyitás word

BBT/1873/2013

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Greenway Gerlóczy Tanácsadó Kft. (1052 Budapest, Vitkovics Mihály u. 8.) vállalkozással szemben indult ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

Vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessen vissza a fogyasztó részére 87.500 (Nyolcvanhétezer-ötszáz) Ft-ot.

 

megnyitás word

BBT/1825/2013

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a COMPLEX PULSED Kft. (1036 Budapest, Hegedűs Gyula u. 29/A. fsz.1.) vállalkozással szemben indult ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

Vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessen vissza a fogyasztó részére 100.000 (Egyszázezer) Ft-ot.

 

megnyitás word

BBT/1809/2013

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Zenit Flash Kft. (8000 Székesfehérvár, Csanádi tér 2.) vállalkozásokkal szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A Zenit Flash Kft. vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül díjmentesen javítsa ki a beépített ablak hibáit, illetve szerelje fel a redőnyt.

 

megnyitás word

BBT/1790/2013

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Zepter International Ungarn Kft. (1437 Budapest, Pf.: 788.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg fogyasztónak kötbér visszafizetési jogcímen 50.000,-Ft-ot (azaz: ötvenezer forintot) a fogyasztó által meghatározott bankszámlájára történő átutalással.   

megnyitás word

BBT/1870/2013

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Baukonstant Kft. (2011 Budakalász, Szentendrei ú. 14.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 40 napon belül díjmentesen javítsa ki a tereplépcső, a pihenő és a lámpa hibáit.

megnyitás word

BBT/1006/2013

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére Pirik Attila (1203 Budapest, Határ út 45.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessen meg a fogyasztónak 61.470 Ft-ot.

megnyitás word

BBT/2515/2013.

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Szinga Sport Kft. (1142 Budapest Szőnyi út 2.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a cipőt cserélje ki, ha arra nem képes annak vételárát, azaz 27.999.-Ft.-ot fizessen meg a fogyasztó részére a hibás lábbeli egyidejű visszaszolgáltatása mellett.

megnyitás word

BBT/1522/2013

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Club Relax Kft. (1031 Budapest, Nánási út 8/b.) vállalkozással szemben indult ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:
A Club Relax Kft vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessen vissza fogyasztó részére 150.000 Ft-ot és 123.000 Ft-ot összesen 173.000 Ft-ot (azaz: egyszáz-hetvenháromezer forintot).

megnyitás word

BBT/2598/2013

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Fővárosi Vízművek Zrt. (1134 Budapest, Váci út 23-27.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita eldöntése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül állítson ki helyesbítő számlát a fogyasztó részére és a 213 m3-es követeléséből írjon jóvá 211 m3 fogyasztást, követelését csökkentse le 2 m3 ellenértékére az58/2013. (II. 27.) Korm. Rendeletet 67. § (10) bekezdésében írt számítási mód alapján.
Az így kiszámított díj és a befizetett 50.328 Ft különbözetét fizesse vissza fogyasztónak.

megnyitás word

BBT/2099/2013

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a PCland Online Kft. (1135 Budapest, Jász u. 71.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a hibás termék egyidejű visszaszolgáltatása mellett fizessen meg a fogyasztónak 176.380,- forintot (azaz: százhetvenhatezer-háromszáznyolcvan forintot).  

megnyitás word

BBT/2820/2013

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Telenor Magyarország Zrt. (2045 Törökbálint, Pannon út 1.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül írjon jóvá a fogyasztó részére 10.000 Ft-ot az XX-XXXX-XXX hívószámos kártyás telefonján.

megnyitás word

BBT/2710/2013.

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Leder & Schuh Kft. (1074 Budapest Rákóczi út 50.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg a fogyasztó részére 5.400,-Ft –ot, mint vételárcsökkentést a lábbeli megtartása mellett.

megnyitás word

BBT/2459/2013

 Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az ELMŰ Hálózati Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül tájékoztassa a fogyasztót a leszerelt fogyasztásmérő 273/2007 (X.19.) Kormányrendelet 2. számú mellékletének 17.3 pontja szerint megállapított hibaszázalékáról, és ennek megfelelően határozza meg a vélelmezett fogyasztást, amennyiben ezt nem tudja, a hivatkozott jogszabály 17.4, valamint 17.5 pontja szerint határozza meg a fogyasztást, és ennek megfelelően határozza meg a fogyasztóval szembeni követelés összegét.

megnyitás word

BBT/1775/2013

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1064 Budapest, Rózsa u.81.-83.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásbeli ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül törölje a fogyasztó nevén nyilvántartott XXX-YYY forgalmi rendszámú Fiat típusú személygépkocsira vonatkozó 18.040,Ft parkolási pótdíjat és járulékait, azaz 23.540,-Ft –ot.

megnyitás word

BBT/1774/2013

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az Er-Park Szolgáltató Kft. (1071 Budapest, Peterdy utca 6.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásbeli ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül törölje a 2012.10.16.-a utáni parkolási eseményekből adódóan a fogyasztó nevén nyilvántartott XXX-YYY forgalmi rendszámú Fiat típusú személygépkocsira vonatkozó összes parkolási bírságot  és járulékait.

megnyitás word

BBT/1612/2013

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Dockyard Islands Kft. (2051 Biatorbágy, Budaörsi út 4.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a lábbelit cserélje ki, amennyiben a csere nem lehetséges az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a bruttó 23.250.-Ft vételárat fizesse vissza a fogyasztó részére.

megnyitás word

BBT/1375/2013

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a fogyasztó 25.180,- Ft tartozását törölje.

megnyitás word

BBT/2260/2013.

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztók kérelmére az Anubis Travel Kft. (1024 Budapest Kis Rókus u. 1.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásbeli ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül postai úton vagy átutalással fizessen meg a fogyasztók részére fejenként 30.000,-30.000,-Ft-ot.

megnyitás word

BBT/2138/2013

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Multi Credit Finance Solutions Kft. (1062 Budapest, Váci út 1-3. C. ép. V. em.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:
A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg a fogyasztónak 50.000,- Forintot (azaz: ötvenezer forintot) az X Bank Nyrt. által vezetett XXXXXXXX-YYYYYYYY számú bankszámlára történő átutalással.

megnyitás word

BBT/2131/2013

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére Liget Hotel Zalakaros  (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 6.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessen meg a fogyasztónak 38.960 Ft-ot.

megnyitás word

BBT/2117/2013

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Royal World Corporation Kft. (1037 Budapest, Laborc u. 51.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül állítsa helyre az eredeti állapotot, fizesse vissza a fogyasztónak a termék árát, 150.000,- forintot (azaz: százötvenezer forintot) és díjmentesen szállítsa el a terméket.

megnyitás word

   
   
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2013 1 2 3 4 5 6  
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2012 1 2 3 4 5    
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2011 1 2 3 4 5 6  
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2010 1 2