Feketelista

Budapesti Békéltető Testület

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke 2013. január 1. – 2013. április 15.

Fgytv. 36/B. § -a szerint: „A békéltető testület közzéteszi annak a vállalkozásnak a nevét, székhelyét és az eljárással érintett tevékenysége megjelölését, amely a 29. § (8) bekezdése szerinti felszólítás ellenére nem tett az ügy érdemére vonatkozó –a 29. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalmú – nyilatkozatot és a kitűzött meghallgatáson nem jelent meg, ilyen módon megakadályozva az egyezség létrehozását. Erre az értesítésben a vállalkozás figyelmét fel kell hívni.” –Az értesítésbenminden esetben a vállalkozás figyelme felhívásrakerül a közzététel szabályaira, így ez külön nincs jelölve a táblázatban.

 

 

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke október

word

 

 

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke november

word

 

 

Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások

 

 

BBT/1178/2013

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon a fogyasztó kérelmére a Royal Medicine Kft. (1111 Budapest, Lágymányosi u. 12.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita eldöntése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét

követően a fogyasztó által átadott hibás termék (lúgosító víztisztító készülék) vegye vissza és annak vételárát, összesen: 170.000 Ft-ot, azaz százhetvenezer forintot fizessen vissza fogyasztónak jelen ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a fogyasztó Z. banknál vezetett XXXXXXXX-YYYYYYYY számú számlájára

megnyitás word

 

BBT/1251/2013

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon a fogyasztó kérelmére a Telenor Magyarország Zrt. (2040 Budapest, Szabadság út 45.) vállalkozással szemben indult ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő
A J Á N L Á S T
teszi:

Vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon a szerződés megszűnésének napjával (tört hónapként) számoljon el a fogyasztóval, valamint fizessen meg a fogyasztónak 1065 Ft postai költséget.

megnyitás word

 

BBT/0303/2012

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon a fogyasztó kérelmére a Lucky Food Kft. (1155 Budapest, Darnó u. 3.) vállalkozásokkal szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon térítésmentesen szállítsa le és szerelje fel a fogyasztó lakásában a szúnyoghálót, a redőnyt, a külső párkányt, illetve végezze el az erkélyajtó díszlécének igazítását, alsó purhabos szigetelését, takaró műanyaggal való ellátását.

megnyitás word

 

BBT/0233/2013.

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon a fogyasztó kérelmére az UNITRAVEL Utazásszervező Kft. (1065 Budapest Bajcsy-Zsilinszky u. 27.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásbeli ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessen meg a fogyasztó részére 166.586,- Ft-ot.

megnyitás word

 

BBT/0614/2013

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon a fogyasztó kérelmére a Puma Hungária Kft. (2051 Biatorbágy, Budaörsi út 4.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a cipő belső részén történt kiszakadást a cipő egyidejű visszaadása, ill. a számla bemutatása mellett javítsa meg vagy cserélje ki vagy fizessen meg fogyasztónak 18.490,-Ft-ot (azaz: Tizennyolcezer-négyszázkilencven forintot) a fogyasztó által meghatározott bankszámlájára történő átutalással.  

megnyitás word

 

BBT/1210/2013

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon a fogyasztó kérelmére a Szinga Sport Kft. (1142 Budapest, Szőnyi út 2.) vállalkozással szemben indult ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

Vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül cserélje ki a fogyasztó cipőjét, amennyiben nem tudja kicserélni vagy a kicserélést nem vállalja, ugyanezen határidőn belül fizesse vissza a fogyasztó részére a termék vételárát, 12.999 Ft-ot.

megnyitás word

 

BBT/1252/2013

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon a fogyasztó kérelmére a Szinga Sport Kft. (1142 Budapest, Szőnyi út 2.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a cipőt cserélje ki vagy a bruttó 17.999.-Ft vételárat fizesse vissza.

megnyitás word

BBT/1251/2013

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Telenor Magyarország Zrt. (2040 Budapest, Szabadság út 45.) vállalkozással szemben indult ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

Vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon a szerződés megszűnésének napjával ( tört hónapként)  számoljon el a fogyasztóval, valamint fizessen meg a fogyasztónak 1065 Ft postai költséget.

megnyitás word

BBT/1520/2013
A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Pizza Itália Kft Best Medical (9024 Győr, Illyés Gyula u. 2.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a termékek elszállításával egyidejűleg fizessen meg a fogyasztónak 349.000,- forintot (azaz: háromszáznegyvvenkilencezer forintot).

megnyitás word

BBT/1504/2013
A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Lara Therm Kft. (7000 Sárbogárd, Ady Endre u. 168.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül javítsa ki a fogyasztó 2013. április 22. napján kelt levelében kifogásolt hibákat.

megnyitás word

BBT/1296/2013

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő  

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a hibás termék vételárát 113.100,- Ft-ot a fogyasztó részére térítse vissza.

megnyitás word

BBT/1345/2013

 Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az M Styl Kft. (1221 Budapest, Szent István tér 12.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül cserélje ki a bútort, amennyiben ennek nem tud eleget tenni, ugyanezen határidőn belül fizesse vissza a fogyasztónak a bútor vételárát, 176. 400,- Ft összeget, a bútor elszállításával egyidejűleg.  

megnyitás word

   
   
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2013 1 2 3 4 5 6  
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2012 1 2 3 4 5    
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2011 1 2 3 4 5 6  
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2010 1 2