Feketelista

Budapesti Békéltető Testület

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke 2013. január 1. – 2013. április 15.

Fgytv. 36/B. § -a szerint: „A békéltető testület közzéteszi annak a vállalkozásnak a nevét, székhelyét és az eljárással érintett tevékenysége megjelölését, amely a 29. § (8) bekezdése szerinti felszólítás ellenére nem tett az ügy érdemére vonatkozó –a 29. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalmú – nyilatkozatot és a kitűzött meghallgatáson nem jelent meg, ilyen módon megakadályozva az egyezség létrehozását. Erre az értesítésben a vállalkozás figyelmét fel kell hívni.” –Az értesítésbenminden esetben a vállalkozás figyelme felhívásrakerül a közzététel szabályaira, így ez külön nincs jelölve a táblázatban.

 

 

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke június

word

 

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke július

word

 

 

Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások

 

 

BBT/405/2013

a Scarpa Hungary Kft. (1024 Budapest, Lövőház u. 2-6.) vállalkozással szemben indult ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

Vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizesse vissza fogyasztó részére a termék vételárát, 13.295 Ft-ot.

megnyitás word

 

BBT/2858/2012

az ELMÜ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. (1213 Budapest, Rákóczi F. u. 195-197.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a fogyasztónak fizessen meg 9.218 Ft-ot. A fogyasztó igényének egyebekben az eljáró tanács nem ad helyt.

megnyitás word

 

BBT/0051/2012

a Matracsztár Kft. (1119 Budapest, Fehérvári út 83.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül térítésmentesen szállítsa el a fogyasztótól az ágykeretet, 2 db. matracot és 2 db. ágyrácsot, és egyidejűleg gondoskodjon 355.620 Ft visszafizetéséről.

megnyitás word

 

BBT/2600/2012

az ELMÜ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. (1132 Budapest, Váci út 76.) és az ELMÜ Nyrt. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) vállalkozásokkal szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozások egyetemlegesen az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül 25.400.- Ft-ot a fogyasztó részére térítsék vissza.

megnyitás word

 

BBT/88/2013

az Emerald Travel (6723 Szeged Etelka sor 1.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő  

A J Á N L Á S T
teszi: 

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen vissza 34.780 Ft-ot a fogyasztó részére.

megnyitás word

 

BBT/0268/2013.

a Zepter International Ungarn Kft. (1437 Budapest Pf.: 788.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

Fogyasztó és a vállalkozás között létrejött adásvételi szerződés az elállásra tekintettel megszűnt és a vállalkozás köteles az írásbeli ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül kezdeményezni az X. Banknál az áruvásárlási szerződés megszüntetését és a pénzügyi rendezését. A fogyasztók ugyanezen időn belül a bontatlan terméket visszaszolgáltatják a vállalkozás részére, aki köteles azt átvenni.

megnyitás word

 

BBT/0448/2013

a Szinga Sport Kft. (1142 Budapest, Szőnyi út 2.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a cipőt cserélje ki vagy a bruttó 17.999.-Ft vételárat fizesse vissza.

megnyitás word

 

BBT/3097/2012

a Travel Service Kft. (1077 Budapest, Wesselényi u. 16/A.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg a fogyasztók részére 400-400 EUR-t.

megnyitás word

 

BBT/58/2013

az ST Sport Kft. Stop Shop Óbuda (1036 Budapest Bécsi út 136.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a cipőt cserélje ki, amennyiben nem tudja cserélni, akkor ugyanezen határidőn belül fizesse vissza a cipő vételárát 14.394 Ft-ot a fogyasztó részére.

megnyitás word

BBT/389/2013

a Scarpa Hungary Kft. (1024 Budapest, Lövőház u. 2-6.) vállalkozással szemben indult ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

Vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizesse vissza fogyasztó részére a termék vételárát, 19.990 Ft-ot.

megnyitás word

 

BBT/234/2013

a Telenor Magyarország Zrt. (2045 Törökbálint, Pannon út 1.) vállalkozással szemben indult ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

Vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a fogyasztóval 2012.11.28-án a Netshop-on keresztül megkötött szerződés (megrendelés azonosító: 88470924) előtti állapotot állítsa helyre, azaz fizessen vissza fogyasztó részére 11.405 Ft-ot, írjon jóvá fogyasztó előfizetői számláján 7.501 bónusz pontot, egyben a fogyasztó előfizetői szerződését a 2012.11.28-a előtti határozatlan idejű szerződésre állítsa vissza. A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket fogyasztó viseli.

megnyitás word

 

BBT/0041/ 2013.

a Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest Krisztina krt. 55.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásbeli ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a felek közötti szerződés megszűnésére (2012.08.17.-i) tekintettel állítson ki végszámlát, adja ki a kereskedőváltáshoz szükséges nyilatkozatot és ne akadályozza meg a fogyasztó kereskedőváltását.

megnyitás word

 

BBT/447/2013

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon a fogyasztó kérelmére a Gastro-Medplus Kft. (1085 Budapest József krt. 69.) vállalkozásokkal szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

I.
A J Á N L Á S T
teszi:

A Gastro-Medplus Kft. vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen vissza 60.000 Ft-ot a fogyasztó részére.

megnyitás word

 

BBT/0448/2013

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon a fogyasztó kérelmére a Szinga Sport Kft. (1142 Budapest, Szőnyi út 2.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a cipőt cserélje ki vagy a bruttó 17.999.-Ft vételárat fizesse vissza.

megnyitás word

 

BBT/405/2013

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon a fogyasztó kérelmére a Scarpa Hungary Kft. (1024 Budapest, Lövőház u. 2-6.) vállalkozással szemben indult ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

Vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizesse vissza fogyasztó részére a termék vételárát, 13.295 Ft-ot.

megnyitás word

 

BBT/0400/2013

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon a fogyasztó kérelmére a Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a fogyasztó XXXXXXX-es folyóazonosító számú előfizetésén a fogyasztó által 2012. 09. 06-án befizetett 8.749.-Ft-ból 5.730.-Ft-ot írjon jóvá.

megnyitás word

 

BBT/389/2013

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon a fogyasztó kérelmére a Scarpa Hungary Kft. (1024 Budapest, Lövőház u. 2-6.) vállalkozással szemben indult ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

Vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizesse vissza fogyasztó részére a termék vételárát, 19.990 Ft-ot.

megnyitás word

 

BBT/282/2013

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon a fogyasztó kérelmére a Centrum Parkoló Rendszer Kft. (1071 Budapest Peterdy u. 6.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül törölje az IAF-241 forgalmi rendszámú gépjármű 2012. 05. 16-i parkolási eseményével kapcsolatos pótdíjat és egyéb költségeket.

megnyitásword

 

BBT/0133/2013

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon a fogyasztó kérelmére a Vero-Holding Zrt. (1083 Budapest, Futó u. 16. 1. sz. Üh.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg a fogyasztónak 295.000 Ft-ot.

megnyitás word

 

BBT/87/2013

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon a fogyasztó kérelmére az Emerald Travel (6723 Szeged Etelka sor 1.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő  

A J Á N L Á S T
teszi: 

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen vissza 34.780 Ft-ot a fogyasztó részére.

megnyitás word

 

BBT/657/2013

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon a fogyasztó kérelmére a Royal Exclusive Szolgáltató Kft. (2220 Vecsés Tölgyfa u. 15.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

 

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon fizessen vissza 4.990 Ft-ot a fogyasztó részére.

megnyitás word

 

BBT/0650/2013

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon a fogyasztó kérelmére a Vöröskő Kft. (1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75/B. 203.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül javítsa ki a porszívót, valamint a termék jótállási jegyén tüntesse fel a javítással kapcsolatos információkat, a jótállás pontos időtartamát a javítás időtartamának figyelembevételével. Amennyiben a vállalkozás a fentieknek nem tud eleget tenni, ugyanezen határidőben cserélje ki a terméket, ennek hiányában térítse vissza annak vételárát, 19.999,- Ft összeget a fogyasztó részére.

megnyitás word

 

BBT/539/2013

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon a fogyasztó kérelmére a Digiprime.hu (1070 Budapest, Dohány u. 63/b.) vállalkozással szemben indult ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

Az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a fogyasztó fizesse ki a vállalkozás szállítsa le a 2 darab Canon EOS M váz és 18-55 mm objektív fényképezőgépet 1.690 Ft/db áron és 3 db Nikon D90 váz és 18-105mm objektív fényképezőgépet 1790 Ft/db áron.

megnyitás word

 

BBT/0476/2013.

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon a fogyasztó kérelmére az Ékszer-Market Kft. (2045 Törökbálint Flóra u. 6.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a jegygyűrűt cserélje ki, ha arra nem képes, annak vételárát, azaz 38.295,- Ft-ot fizessen vissza a fogyasztó részére a hibás gyűrű egyidejű visszaszolgáltatása mellett.

megnyitás word
   
   
   
   
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2013 1 2 3 4 5 6      
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2012 1 2 3 4 5    
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2011 1 2 3 4 5 6  
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2010 1 2