Feketelista

Budapesti Békéltető Testület

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke 2013. január 1. – 2013. április 15.

Fgytv. 36/B. § -a szerint: „A békéltető testület közzéteszi annak a vállalkozásnak a nevét, székhelyét és az eljárással érintett tevékenysége megjelölését, amely a 29. § (8) bekezdése szerinti felszólítás ellenére nem tett az ügy érdemére vonatkozó –a 29. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalmú – nyilatkozatot és a kitűzött meghallgatáson nem jelent meg, ilyen módon megakadályozva az egyezség létrehozását. Erre az értesítésben a vállalkozás figyelmét fel kell hívni.” –Az értesítésbenminden esetben a vállalkozás figyelme felhívásrakerül a közzététel szabályaira, így ez külön nincs jelölve a táblázatban.

 

Ügyszám:

 

Vállalkozás neve:

 

Székhelye:

 

Eljárással érintett

tevékenység:

146/13

Panel Plast Kft.

8571 Bakonykoppány, Petőfi u. 32.

Építőipar

133/13

Vero Holding Zrt.

1082 Budapest, Futó u. 16. 1. sz. üzl.

Termékszavatosság

2951/12

Externet Nyrt.

5000 Szolnok, Szapáry u. 18.

Egyéb szolgáltatás

157/13

Krew Sport Kft.

1033 Budapest, Bogdáni út 1.

Termékszavatosság

164/13

BGCP Travel Kft.

1184 Budapest, Aranyeső út 8.

Termékszavatosság

174/13

Parlament PC Kft.

1054 Budapest, Garibaldi u. 1.

Egyéb szolgáltatás

198/13

Kéménycentrum Kft.

1086 Budapest, Csobánc u. 2

Építőipar

147/13

Medisouth Kft.

6723 Szeged, Lomnici u. 43.

Termékszavatosság

2979/12

Lucky Food Kft.

1155 Budapest, Darnó u. 3.

Építőipar

3066/12

TMK Consulting Kft.

1048 Budapest, Külső Szilágyi út 12.

Egyéb szolgáltatás

201/13

Ármátrix Kft.

1074 Budapest, Rottenbiller u. 4.

Termékszavatosság

208/13

Vero-Product Kft.

9023 Győr, Körkemence u. 9.

Termékszavatosság

260/13

Krokodil Corso Kft.

1077 Budapest, Baross tér 20-21.

Termékszavatosság

255/13

Vital- Direct Kft.

1056 Budapest, Szarka u. 7.

Termékszavatosság

239/13

Pearl Natural Kft.

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 36.

Egyéb szolgáltatás

2924/12

In Slide Kft.

1085 Budapest, József krt. 77-79.

Termékszavatosság

163/13

Krew Sport Kft.

1033 Budapest, Bogdáni út 1.

Termékszavatosság

217/13

OneContact Szolgáltató Kft.

1063 Budapest, Színyei Merse Pál u. 10.

Egyéb szolgáltatás

224/13

Stabil Téka Kft.

1144 Budapest, Szentmihályi út 26/B.

Egyéb szolgáltatás

265/13

Gastro-Medplus Kft.

1085 Budapest, József krt. 69.

Termékszavatosság

270/13

GSM-Home Kft.

1132 Budapest, Váci út 6.

Egyéb szolgáltatás

36/13

Alfa Autoglass-Tekla Bt.

1203 Budapest, Sebestyén u. 7.

Egyéb szolgáltatás

294/13

Borbély Nándor

3432 Emőd, Kossuth út 89.

Építőipar

272/13

Impulser Trade Kft.

1195 Budapest, Hofherr A. u. 3.

Termékszavatosság

291/13

Reno Cipő Kft.

1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B.

Termékszavatosság

274/13

Vero Holding Zrt.

8500 Pápa, Világos út 1.

Termékszavatosság

344/13

Dolce Dance Tánciskola

6723 Szeged, Szakolcai u 1/A.

Termékszavatosság

387/13

Woodoo City Kft.

1062 Budapest, Váci út 1-3.

Termékszavatosság

363/13

Legends Kft.

1152 Budapest, Szentmihályi út 131.

Termékszavatosság

365/13

Krokodil Corso Kft.

1072 Budapest, Rákóczi út 38.

Termékszavatosság

381/13

Béni Mihályné és Társa Bt.

1106 Budapest, Örs vezér tere 25/B.

Termékszavatosság

435/13

Scarpa Hungary Kft.

1024 Budapest, Lövőház u. 2-6.

Termékszavatosság

413/213

Panel Plast Kft.

1133 Budapest, Kárpát u. 16.

Építőipar

451/13

BioMagnet Kft.

9028 Győr, József Attila u. 10.

Termékszavatosság

 

 

Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások

 

 

BBT/2735/2012

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Zepter International Ungarn Kft. (1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 9-12.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül – a termék egyidejű visszaszolgáltatása mellett – fizessen meg 191.796,- Forintot (azaz: százkilencvenegyezer-hétszázkilencvenhat forintot) a fogyasztó által meghatározott X Bank XXXXXXXX-YYYYYYYY számú bankszámlára történő átutalással.  

megnyitás word

 

BBT/2663/2012

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Vodafone Magyarország Zrt. (1096 Budapest Lechner Ödön fasor 6.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő  

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizesse vissza a készülék vételárát 21.991 Ft-ot a fogyasztó részére.

YY számú bankszámlára történő átutalással.  

megnyitás word

 

BBT/2460/2012

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az Euro Rusztik Kft. (1163 Budapest, Kövirózsa u. 6.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a termék 2012. 08. 23. napján történt elszállításakor a gyártó és a fogyasztó által aláírt hibajegyzékben foglalt hibákat javítsa ki, annak megtörténtét igazolja vissza. A mennyiben a javítás nem megfelelő vagy azt határidőre nem végzi el, a terméket cserélje ki vagy fizessen vissza 202.700,- Forint (azaz: kétszázkétezer hétszáz forint) a fogyasztó által meghatározott bankszámlára történő átutalással.   

megnyitás word

 

BBT/2371/2012

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Greenbau Kft. (3531 Miskolc, Vászonfehérítő út. 20. fsz.2.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a fogyasztónak fizessen meg 20.000 Ft-ot.

megnyitás word

 

BBT/2181/2012.

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az Invest Holding Solution Kft. (1143 Budapest Hungária krt. 83.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen vissza a fogyasztó részére banki átutalással az X Bank XXXX-XXXX számú számlájára 88.200,- Ft-ot (nyolcvannyolcezer-kettőszáz) és annak 2012.06.12.-től számított, a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatát.

megnyitás word

 

BBT/2117/2012

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az SG Speed Bau-Ép Kft. (1037 Budapest, Bokor u. 9-11.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a fogyasztó által 2012. április 25-én írásban bejelentett hibákat maradéktalanul javítsa ki.

megnyitás word

 

BBT/2090/2012

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Ponyvás Kkt. (1149 Budapest, Egressy út 7/A. I/2.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül összesen 97.000.-Ft-ot fizessen vissza a fogyasztó részére.

megnyitás word

 

BBT/2071/2012

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az Extreme Digital Zrt.(1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül  javítsa meg vagy cserélje ki a fogyasztó által 2011.08.08. napján vásárolt Prestigio PER3162B eBook olvasó (kijelző 6”)-t, vagy az eBook olvasó egyidejű visszaadása mellett fizesse vissza a termék vételárát 39.900,-Ft-ot (azaz: Harminckilencezer-kilencszáz forintot) a fogyasztónak, az által meghatározott bankszámlájára történő átutalással.  

megnyitás word

 

BBT/2925/2012

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Leder & Schuh Kft. (1074 Budapest Rákóczi út 50.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő  

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a cipőt cserélje ki, amennyiben nem tudja cserélni, akkor ugyanezen határidőn belül fizesse vissza a vételárat 14.990 Ft-ot a fogyasztó részére.

megnyitás word

 

BBT/2868/2012

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az ARA Cipő Márkabolt / Csernus László (1078 Budapest, Erzsébet krt. 30.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizesse vissza fogyasztó részére a bevizsgálási díjként átvett 6.000,-Ft (Hatezer forint) összeget egyben a lábbeli egyidejű visszaadása mellett javítsa meg vagy cserélje ki a fogyasztó által 2012.05.21. napján vásárolt lábbelit vagy fizessen meg fogyasztónak 20.000,-Ft-ot (azaz: Húszezer forintot) a fogyasztó által meghatározott bankszámlájára történő átutalással.  

megnyitás word

 

BBT/2816/2012

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Vital Direkt Kft. (1056 Budapest Szarka u. 7.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő  

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen vissza 16.690 Ft-ot a fogyasztó részére.

megnyitás word

 

BBT/2811/2012

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Szinga Sport Kft. (1142 Budapest Szőnyi út 2.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a cipőt cserélje ki, amennyiben nem tudja cserélni, akkor ugyanezen határidőn belül fizesse vissza a cipő vételárát 16.999 Ft-ot a fogyasztó részére.

megnyitás word

   
   
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2013 1 2 3 4 5 6          
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2012 1 2 3 4 5    
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2011 1 2 3 4 5 6  
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2010 1 2