Feketelista


 

 Budapesti Békéltető Testület 
nem együttműködő vállalkozások jegyzéke

  2013 január 1. - március 13.

   
   
  Fgytv. 36/B. § -a szerint: „       A békéltető testület közzéteszi annak a vállalkozásnak a nevét, székhelyét és az eljárással érintett tevékenysége
  megjelölését,  amely a 29. § (8) bekezdése szerinti  felszólítás  ellenére nem tett  az ügy érdemére vonatkozó  –a 29. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalmú – nyilatkozatot és a kitűzött meghallgatáson nem jelent meg, ilyen módon megakadályozva az egyezség
  létrehozását. Erre az értesítésben a vállalkozás figyelmét fel kell hívni.” –      Az értesítésben minden esetben a vállalkozás figyelme felhívásra
  kerül a közzététel szabályaira, így ez külön nincs jelölve a táblázatban.

 

 

 

146/13

Panel Plast Kft.

8571 Bakonykoppány, Petőfi u. 32.

Építőipar

 

133/13

Vero Holding Zrt.

1082 Budapest, Futó u. 16. 1. sz. üzl.

Termékszavatosság

2951/12

Externet Nyrt.

5000 Szolnok, Szapáry u. 18.

Egyéb szolgáltatás

157/13

Krew Sport Kft.

1033 Budapest, Bogdáni út 1.

Termékszavatosság

164/13

BGCP Travel Kft.

1184 Budapest, Aranyeső út 8. 

Termékszavatosság

174/13

Parlament PC Kft.

1054 Budapest, Garibaldi u. 1.

Egyéb szolgáltatás

198/13

Kéménycentrum Kft.

1086 Budapest, Csobánc u. 2

Építőipar

147/13

Medisouth Kft.

6723 Szeged, Lomnici u. 43.

Termékszavatosság

2979/12

Lucky Food Kft.

1155 Budapest, Darnó u. 3.

Építőipar

3066/12

TMK Consulting Kft.

1048 Budapest, Külső Szilágyi út 12. 

Egyéb szolgáltatás

201/13

Ármátrix Kft.

1074 Budapest, Rottenbiller u. 4.

Termékszavatosság

208/13

Vero-Product Kft.

9023 Győr, Körkemence u. 9.

Termékszavatosság

260/13

Krokodil Corso Kft.

1077 Budapest, Baross tér 20-21.

Termékszavatosság

2924/12

In Slide Kft.

1085 Budapest, József krt. 77-79.

Termékszavatosság

163/13

Krew Sport Kft.

1033 Budapest, Bogdáni út 1.

Termékszavatosság

217/13

OneContact Szolgáltató Kft.

1063 Budapest, Színyei Merse Pál u. 10.

Egyéb szolgáltatás

224/13

Stabil Téka Kft.

1144 Budapest, Szentmihályi út 26/B.

Egyéb szolgáltatás

265/13

Gastro-Medplus Kft.

1085 Budapest, József krt. 69.

Termékszavatosság

270/13

GSM-Home Kft.

1132 Budapest, Váci út 6.

Egyéb szolgáltatás

36/13

Alfa Autoglass-Tekla Bt.

1203 Budapest, Sebestyén u. 7.

Egyéb szolgáltatás

294/13

Borbély Nándor 

3432 Emőd, Kossuth út 89.

Építőipar

272/13

Impulser Trade Kft.

1195 Budapest, Hofherr A. u. 3.

Termékszavatosság

291/13

Reno Cipő Kft.

1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B.

Termékszavatosság

274/13

Vero Holding Zrt.

8500 Pápa, Világos út 1.

Termékszavatosság

344/13

Dolce Dance Tánciskola

6723 Szeged, Szakolcai u 1/A.

Termékszavatosság

387/13

Woodoo City Kft.

1062 Budapest, Váci út 1-3.

Termékszavatosság

363/13

Legends Kft.

1152 Budapest, Szentmihályi út 131.

Termékszavatosság

365/13

Krokodil Corso Kft.

1072 Budapest, Rákóczi út 38.

Termékszavatosság

 255/13 Vital- Direct Kft. 1056 Budapest, Szarka u. 7. Termékszavatosság
239/13 Pearl Natural Kft. 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 36. Egyéb szolgáltatás

381/13

Béni Mihályné és Társa Bt

1106 Budapest, Örs vezér tere 25/B.

Termékszavatosság

 

 

 

Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások

 

 

BBT/0800/2012

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a „7 I” Nemzetközi Kereskedelmi és Információs Kft. (korábban: Konsum- Trade Kft., 2000 Szentendre, Csipke köz 1.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

 

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a cipőt cserélje ki, amennyiben ennek nem tud eleget tenni, térítse vissza a cipő vételárát, 11.800,- Ft azaz Tizenegyezer-nyolcszáz forint összeget agyösszegben, készpénzben a fogyasztó lakcímre történő postai megküldés útján, valamint fentieken túlmenően fizesse meg fogyasztó részére az NFH szakvélemény költségét, 6.500,- Ft, azaz Hatezerötszáz forint összeget, szintén a fogyasztó lakcímére történő postai megküldés útján.

megnyitás word

 

BBT/2171/2012.

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Doorland Kft. (2085 Pilisvörösvár Kápolna u. 117.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül az üvegek cseréje folytán kialakult sérüléseket javítsa ki.

megnyitás word

 

BBT/2219/2012

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1064 Budapest, Rózsa utca 81-83.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a 3.120.-Ft pótdíjat a fogyasztó részére fizesse vissza.

megnyitás word

 

BBT/2157/2012.

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Miger-Ablak Kft. (1066 Budapest Lovag u. 18. fszt.1. - telephely: 1119 Budapest Etele út 65. -) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a 2 db ablak szigetelését javítsa meg, a 3 db műanyag redőnyt cserélje ki, és megfelelő méretű (160x20cm) párkányt gyártson le 6 db záró résszel, és szerelje fel azokat a fogyasztó lakásán.

megnyitás word

 

BBT/2156/2012

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Taurus Reisen Utazási Iroda(1067 Budapest, Teréz krt. 33.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg fogyasztónak 152.555,-Ft-ot azaz: százötvenkétezer-ötszázötvenöt forintot a fogyasztó által megjelölt bankszámlájára.  

megnyitás word

 

BBT/1969/2012

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Zepter International Ungarn Kft. (1437 Budapest, Pf.: 788) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

 

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg a fogyasztónak a PWC-570 típusú légtisztító visszaszolgáltatása mellett 192.000,- Ft-ot (azaz: Százkilencvenkétezer forintot) a fogyasztó által meghatározott bankszámlájára történő átutalással.

megnyitás word

 

BBT/2890/2011

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Thermo Club Hungary Kft. (8446 Kislőd Bocskai u. 24.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen vissza 264.000 Ft-ot a fogyasztó részére, és szállítsa el a termékeket.

megnyitás word

 

BBT/2467/2011

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1064 Budapest Rózsa u. 81-83.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

 

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás törölje a fogyasztó 2011. 08. 22-i XYZ-XYZ forgalmi rendszámú gépjárművet érintő parkolási eseményével kapcsolatos díjakat, költségeket, amennyiben a fogyasztó az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül befizet 60 Ft-ot a vállalkozás részére.

megnyitás word

 

 

   
   
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2013 1 2 3 4 5 6          
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2012 1 2 3 4 5    
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2011 1 2 3 4 5 6  
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2010 1 2