Feketelista

 

Fgytv. 36/B. § -a szerint: „A békéltető testület közzéteheti annak a vállalkozásnak a nevét, székhelyét és az eljárással érintett tevékenysége megjelölését, amely a 29. § (8) bekezdése szerinti felszólítás ellenére nem tett az ügy érdemére vonatkozó –a 29. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalmú – nyilatkozatot és a kitűzött meghallgatáson nem jelent meg, ilyen módon megakadályozva az egyezség létrehozását. Erre az értesítésben a vállalkozás figyelmét fel kell hívni.” –Az értesítésben minden esetben a vállalkozás figyelme fel van hívva a közzététel szabályairól, így ez külön nincs jelölve a táblázatban.

 

Nyilvánosságra hozott ajánlások, nem együttműködő vállalkozások
Összefoglaló, 2011. december-2012. február

A Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi Egyesület (KÖFE) vállalta, hogy 2010. július 31-étől kezdődően nyilvánosságra hozza honlapján azoknak a vállalkozásoknak a nevét, székhelyét és tevékenységi körét, melyek nem együttműködőek a Budapesti Békéltető Testület eljárása során, valamint azon ajánlásokat, melyeket ezen testület eljáró tanácsai hoztak meg, de azokat a vállalkozás megfelelő határidőn belül nem teljesítette.

Magyarország IV. Középtávú (2011-2014) Fogyasztóvédelmi Politikájának tervezete kiemelten foglalkozik a békéltető testületekkel, hangsúlyozva az alternatív vitarendezési fórum fontosságát, illetve a még hatékonyabb fogyasztói érdekérvényesítés elősegítésének eszközeit a békéltetés terén. A Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi Egyesület negyedévenkénti, a nem teljesített ajánlásokat és a nem együttműködő vállalkozásokat érintő összefoglalójából kiderül, mennyire fontosak a békéltető testületek, és mely területek azok, amelyek szempontjából rendkívüli hangsúlyt kell kapnia a jövőbeni jogszabályi módosításoknak.

 

 

a teljes dokumentum megtekintése

 

pdf

 

 

Budapes ti Békéltető Testület
nem együttműködő vállalkozások jegyzéke


2012

 

Fgytv. 36/B. § -a szerint: „A békéltető testület közzéteheti annak a vállalkozásnak a nevét, székhelyét és az eljárással érintett tevékenysége megjelölését, amely a 29. § (8) bekezdése szerinti felszólítás ellenére nem tett az ügy érdemére vonatkozó –a 29. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalmú – nyilatkozatot és a kitűzött meghallgatáson nem jelent meg, ilyen módon megakadályozva az egyezség létrehozását. Erre az értesítésben a vállalkozás figyelmét fel kell hívni.” –Az értesítésben minden esetben a vállalkozás figyelme fel van hívva a közzététel szabályairól, így ez külön nincs jelölve a táblázatban.

 

Ügyszám:

Vállalkozás neve:

Vállalkozás székhelye:

Eljárással érintett tevékenység:

2341/11

Windox  Kft.

3562 Onga Rákóczi u. 68.

Építőipar

2643/11

Euromobilien Kft.

1055 Budapest, Bajcsy-Zs. út 60.

Pénzügyi szolgáltatás

2663/11

220 volt.hu Kft.

1095 Budapest, Boráros tér 7. I/12.

Termékszavatosság

 

 

 

 

 

 

Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások

 

 

 

BBT/409/2011

a Ferencvárosi Parkolási Kft. (1092 Budapest, Bakáts tér 14.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételétől számított 15 (azaz: tizenöt) napon belül a 481101190000327 (481101180000477) ügyszámú parkolási esemény kapcsán kiszabott pótdíj tartozást törölje nyilvántartásából.

megnyitás word

 

BBT/979/2011.

az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) vállalkozással szemben indított fogyasztói jogvita keretében az eljáró tanács a következő

AJÁNLÁST
hozta:

A vállalkozás a tartozás 40.000,-Ft-os részletenkénti megfizetése ellenében állítsa helyre a szolgáltatást, és szerelje fel az előrefizetős mérőórát.

megnyitás word

 

BBT/1533/2011

Idősebb Oszlánszki László víz- gázszerelő mester (2360 Gyál, Csontos J. u. 49.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül - postai úton - fizessen meg a fogyasztónak 99.000 Ft-ot (azaz: kilencvenkilencezer forintot).

megnyitás word

 

BBT/1649/2011

a Retz Trend Kft. (2051 Biatorbágy Verebély László u. 2.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg 100.000 Ft-ot a fogyasztó részére.

megnyitás word

 

BBT/2222/2011

a Gironde-Bau Bt. (3250 Pétervására, Széchenyi u. 4.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás a szakértői vélemény költségbecslési táblázatában feltüntetett javítást 2011. 12. 03. napjáig végezze el.

megnyitás word

 

BBT/2309/2011

 

a Vero-Medical Kft. (9023 Győr, Körkemence u. 8.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

 

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon cserélje ki a két hibás terméket 200x160cm méretűre, kék színben.

megnyitás word

 

BBT/1814/2011

Hámos Sándor (2131 Göd, Rába u. 4.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül térítésmentesen és szakszerűen végezze el a fogyasztó 1041 Budapest, Görgey A. u. 76. szám alatti ingatlanában egy ajtó és hét ablak lecsiszolását,  gittelését, alapozását, festését és lakkozását.

megnyitás word

 

BBT/1874/2011

a Komfort 86 Kft. (1042 Budapest, István tér 7/b.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül cserélje ki a fogyasztó massage foteljének hibás kárpitját.

megnyitás word

 

BBT/1882/2011

az Állami Autópálya Kezelő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45. B ép.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon meghozta a következő

HATÁROZATOT

Feleknek az eljárás során létrejött egyezségét, amely szerint a vállalkozás méltányosságból a D1 kategóriájú alappótdíj mindösszesen 13.750,- Ft 3 részletben történő megfizetését – 2011. október, november és december hónapban történő teljesítéssel lehetővé teszi,

megnyitás word

 

BBT/2017/2011

az Aktuell Plus Kft. (3000 Hatvan Nagytelek utca 1.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizesse vissza a fogyasztónak az Ivona sarok bútor 210.500,- (kettőszáztízezer-ötszáz) forintos vételárát, az Ivona fotel 70.000,- (hetvenezer) forintos vételárát és 50.000,- (ötvenezer) forint szakértői díjat.

megnyitás word

 

BBT/2094/2011

a Kartago Tours Zrt. (1076 Budapest, Thököly út 21.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg a fogyasztónak 37.500 Ft-ot és 117 Euro-t. A fogyasztó igényének az eljáró tanács egyebekben nem ad helyt.

megnyitás word

 

BBT/2138/2011

az Unitravel Utazásszervező Kft. (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 27.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg a fogyasztónak 50.340 Ft-ot.

megnyitás word

 

BBT/2275/2011

az UNITRAVEL Utazásszervező Kft. (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 27.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen vissza a fogyasztónak a szolgáltatás díjából 26.900 Ft-ot (azaz: huszonhatezer – kilencszáz forintot).   

megnyitás word

 

BBT/2298/2011

a Budapesti Elektromos Művek Nyrt.  (1132 Budapest, Váci út 76.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg a fogyasztónak 43.750Ft-ot.

megnyitás word

 

BBT/2303/2011

a Tara Ingatlanfejlesztő Kft.  (1102 Budapest, Állomás u. 2.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül  a fogyasztó lakásában végezze el térítésmentesen
- a nyílászárók beállítását, hogy a toknál ne jöjjön be a hideg levegő,
- az erkélykorlát felületvédelmének javítását, záró elemének pótlását,
- a félszoba mennyezete hólyagosodásának, repedésének kijavítását,
- az aljzat és burkolat repedésének javítását,
- a légkondicionáló gégecsövének szakszerű felszerelését,
- a fürdőkád  cseréjét, azzal, hogy az egyedi csempe beszerzés a fogyasztót terheli,
- a parketta és szegőléc illeszkedésének javítását.

A fogyasztó igényének egyebekben az eljáró tanács nem ad helyt.

megnyitás word

 

BBT/2326/2011

a Kartago Tours Zrt. (1076 Budapest, Thököly út 21.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg a fogyasztóknak 10.000 Ft-ot.

megnyitás word

 

BBT/2352/2011

 

a Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a HP Notebookot javítsa ki.

megnyitás word

 

BBT/2355/2011

a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1064 Budapest Rózsa u. 81-83.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

 

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizesse vissza a 6.000 Ft-ot a fogyasztó részére.

megnyitás word

 

BBT/2375/2011

a Kartago Tours Zrt. (1076 Budapest, Thököly út 21.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg a fogyasztóknak 80.895 Ft-ot A fogyasztó igényének az eljáró tanács egyebekben nem ad helyt.

megnyitás word

 

BBT/2428/2011

a Fővárosi Vízművek Zrt. (1134 Budapest, Váci út 23-27.; levelezési cím: 1396 Budapest, Pf.: 491.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a 100000194759 számú számlán feltüntetett 74.096.-Ft összegű követelését törölje.

megnyitás word

 

BBT/2481/2011

a Kartago Tours Zrt. (1076 Budapest, Thököly út 21.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg a fogyasztónak 171.840 Ft-ot. A fogyasztó igényének az eljáró tanács egyebekben nem ad helyt.

megnyitás word

 

BBT/2493/2011

 

a Szinga Sport Kft. (1142 Budapest, Szőnyi út 2.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a lábbelit cserélje ki.

megnyitás word

 

BBT/2503/2011

 

a Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a telefonkészüléket cserélje ki, amennyiben a csere nem lehetséges a vételárat fizesse vissza.

megnyitás word

 

BBT/2553/2011

az Orangeways Autóbuszos Közúti Közlekedési Zrt. (1055 Budapest, Szent I. krt. 15. I/16.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg a fogyasztónak 10.000 Ft-ot.  

megnyitás word

 

BBT/3004/2011

a Malév Magyar Légiközlekedési Zrt. (1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 12-14.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

 

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg 25.000 Ft-ot a fogyasztó részére.

 

megnyitás word

 

BBT/0080/2012.

a Szinga Sport Kft. (1142 Budapest, Szőnyi út 2.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a lábbelit javítsa meg, ha arra nem képes cserélje ki, ha az nem lehetséges, úgy fizessen vissza a fogyasztó részére 12.999,- Ft vételárat a hibás lábbeli egyidejű visszaszolgáltatása mellett.  

 

megnyitás word

 

BBT/1455/2011

az Auto Veritas Autóügynökség Kft. (1188 Budapest, Akácos út 10/a.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita eldöntése érdekében az eljáró tanács alulírott napon meghozta a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg a fogyasztónak 53.990 Ft-ot (azaz: ötvenháromezer-kilencszáz-kilencven forintot).

 

megnyitás word

 

BBT/2382/2011

a Thermo Club Hungary Kft. (8446 Kislőd Bocskai u. 24.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen vissza 50.000 Ft-ot a fogyasztó részére.

megnyitás word

 

BBT/2455/2011.

a Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon a fogyasztó számláján írjon jóvá 4050.-ft jogtalanul felszámított számlamásolati szolgáltatási díjat.

 

megnyitás word

 

BBT/2470/2011

az ST Sport Kft. Stop Shop Óbuda (1036 Budapest Bécsi út 136.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a cipőt cserélje ki, amennyiben nem tudja kicserélni a terméket, akkor ugyanezen határidőn belül fizesse vissza a cipő vételárát 10.493 Ft-ot a fogyasztó részére.

 

megnyitás word

 

BBT/2480/2011

a Kartago Tours Zrt. (1076 Budapest, Thököly út 21.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg a fogyasztónak 105.060 Ft-ot. A fogyasztó igényének az eljáró tanács egyebekben nem ad helyt.

 

megnyitás word

 

BBT/2489/2011

a Thermo Club Hungary Kft. (8400 Ajka, Semmelweis u. 4.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg a fogyasztónak 10.000 Ft-ot.

 

megnyitás word

 

BBT/2529/2011

a Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül tegyen eleget garanciális kötelezettségének, azaz kezdje meg a fogyasztó SERX10/MINI/SL #BLACK típusú készülékének javítását, vagy cseréjét, ha ez nem lehetséges térítse vissza annak vételárát.

 

megnyitás word

 

BBT/2585/2011.

a ST Sport Kft. Stop Shop Óbuda (1036 Budapest, Bécsi út 136.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a lábbelit cserélje ki, ha arra nem képes, úgy fizessen vissza a fogyasztó részére 10.495,- Ft vételárat a hibás lábbeli egyidejű visszaszolgáltatása mellett.

 

megnyitás word

 

BBT/2634/2011.

a Best Reisen Utazási Iroda Kft. (1137 Budapest, Szent István krt. 22 IV/1/A.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül 60.326.-ft. összegű bánatpénzt fizesse vissza a fogyasztó részére.

 

megnyitás word

 

BBT/2714/2011

a Szinga Sport Kft. (1142 Budapest Szőnyi út 2.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

 

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a cipőt cserélje ki, amennyiben nem tudja kicserélni a terméket, akkor ugyanezen határidőn belül fizesse vissza a cipő vételárát 12.999 Ft-ot a fogyasztó részére.

 

megnyitás word

 

BBT/2719/2011

a Dekora Otthon Zrt. (1213 Budapest Fenyves u. 8.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

 

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül az ablakot cserélje ki megfelelő méretűre, amennyiben nem tudja cserélni, akkor ugyanezen határidőn belül fizesse vissza a vételárat 249.510 Ft-ot a fogyasztó részére.

 

megnyitás word

 

BBT/2798/2011

az Extreme Digital Zrt. (1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon fizesse vissza fogyasztónak a Remington MB 4550 típusú készülék vételárát, 14.900 Ft-ot. Fogyasztó ezzel egyidejűleg szolgáltassa vissza vállalkozás részére a készüléket.

 

megnyitás word

 

BBT/2800/2011

a Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest Krisztina krt. 55.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a készüléket javítsa meg, amennyiben nem tudja javítani, akkor ugyanezen határidőn belül cserélje ki a készüléket a fogyasztó részére.

 

megnyitás word

 

BBT/2859/2011

a Színkert Kft. (1074 Budapest Dohány u. 67. fsz. 5., kézbesítési megbízott: Mészáros Attila 1181 Budapest Dobozi u. 69.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizesse vissza a 65.000 Ft-ot a fogyasztó részére, a fogyasztó ezzel egyidejűleg szolgáltassa vissza a szivattyút a vállalkozás részére.

 

megnyitás word

 

BBT/2878/2011.

a JYSK Kft. (1214 Budapest, Rákóczi Ferenc u. 222.-226.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a PLUS S 50 típusú 2 db.( 90x200) matracot cserélje ki, ha arra nem képes a hibás matracok egyidejű visszaszolgáltatása mellett fizessen vissza a fogyasztó részére 58.000.-ft vételárat.

megnyitás word

 

BBT/2915/2011

 

a Nova Concept Kft. (2038 Sóskút, Petőfi Sándor u. 39.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül az ülőgarnitúrát szállítsa el és javítsa ki, amennyiben a kijavítás nem lehetséges cserélje ki.

megnyitás word

 

BBT/2968/2011

az Ablakcsere Kft. (1147 Budapest Gervay u. 90.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül adja át a fogyasztó részére a termékeket igazoló minőségi bizonyítványt, garanciajegyet, és ugyanezen határidőn belül készítsen részletes elszámolást az elvégzett munkáról és ennek alapján állítsa ki a számlát.

 

megnyitás word

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2012 1 2 3 4 5      
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2011 1 2 3 4 5 6  
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2010 1 2