Feketelista

 

Fgytv. 36/B. § -a szerint: „A békéltető testület közzéteheti annak a vállalkozásnak a nevét, székhelyét és az eljárással érintett tevékenysége megjelölését, amely a 29. § (8) bekezdése szerinti felszólítás ellenére nem tett az ügy érdemére vonatkozó –a 29. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalmú – nyilatkozatot és a kitűzött meghallgatáson nem jelent meg, ilyen módon megakadályozva az egyezség létrehozását. Erre az értesítésben a vállalkozás figyelmét fel kell hívni.” –Az értesítésben minden esetben a vállalkozás figyelme fel van hívva a közzététel szabályairól, így ez külön nincs jelölve a táblázatban.

 

Nyilvánosságra hozott ajánlások, nem együttműködő vállalkozások
Összefoglaló, 2011. szeptember-november

 

A Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi Egyesület (KÖFE) vállalta, hogy 2010. július 31-étől kezdődően nyilvánosságra hozza honlapján azoknak a vállalkozásoknak a nevét, székhelyét és tevékenységi körét, melyek nem együttműködőek a Budapesti Békéltető Testület eljárása során, valamint azon ajánlásokat, melyeket ezen testület eljáró tanácsai hoztak meg, de azokat a vállalkozás megfelelő határidőn belül nem teljesítette.

Magyarország IV. Középtávú (2011-2014) Fogyasztóvédelmi Politikájának tervezete kiemelten foglalkozik a békéltető testületekkel, hangsúlyozva az alternatív vitarendezési fórum fontosságát, illetve a még hatékonyabb fogyasztói érdekérvényesítés elősegítésének eszközeit a békéltetés terén. A Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi Egyesület negyedévenkénti, a nem teljesített ajánlásokat és a nem együttműködő vállalkozásokat érintő összefoglalójából kiderül, mennyire fontosak a békéltető testületek, és mely területek azok, amelyek szempontjából rendkívüli hangsúlyt kell kapnia a jövőbeni jogszabályi módosításoknak.

 

a teljes dokumentum

megtekintése

 

pdf

 

 

Budapesti Békéltető Testület
nem együttműködő vállalkozások jegyzéke

 

2012. január

 

Ügyszám:

Vállalkozás neve:

Vállalkozás székhelye:

Eljárással érintett tevékenység:

78/11

Sun and Light Kft.

1077 Budapest, Rottenbiller u. 44.

Termékszavatosság

352/11

Zara Magyarország Kft.

1052 Budapest, Kristóf tér 2.

Termékszavatosság

475/11

Vero-Medical Kft.

9023 Győr, Körkemence u. 8.

Termékszavatosság

339/11

Hovány Dél-Alföld Kft.

6000 Kecskemét, Szent László krt. 20.

Termékszavatosság

523/11

Fészek Klub ’94 Bt.

3528 Miskolc, Csokonai u. 10.

Építőipar

129/11

Euromobilien Kft.

1055 Budapest, Bajcsy-Zs. út 60.

Pénzügyi szolgáltatás

788/11

Miger-Ablak Kft.

1119 Budapest, Etele út 65.

Építőipar

654/11

MBT Magyarország Kft.

1117 Budapest, Október 23. u. 25.

Termékszavatosság

896/11

MBT Magyarország Kft.

1117 Budapest, Október 23. u. 25.

Termékszavatosság

1127/11

JYSK Kft.

1239 Budapest, Bevásárló u. 7.

Termékszavatosság

1193/11

MBT Magyarország Kft.

1117 Budapest, Október 23. u. 25.

Termékszavatosság

1184/11

Wintherm-Tech Kft.

1135 Budapest, Forgách köz 7. I/4.

Építőipar

1178/11

Vero-Medicoma Kft.

9028 Győr, Fehérvári u. 80. fszt.

Termékszavatosság

1222/11

Kellek Plusz Kft.

1213 Budapest, Rákóczi F. u. 195-197.

Termékszavatosság

1267/11

Kellek Plusz Kft.

1213 Budapest, Rákóczi F. u. 195-197.

Termékszavatosság

1399/11

Álommester Team Kft.

1181 Budapest, Csontváry K. T. u. 7.

Termékszavatosság

1293/11

Szollár Sándor egyéni vállalkozó

1134 Budapest, Váci út 47/b.

Egyéb szolgáltatás

1506/11

MBT Magyarország Kft.

1117 Budapest, Október 23. u. 25.

Termékszavatosság

1564/11

MBT Magyarország Kft.

1117 Budapest, Október 23. u. 25.

Termékszavatosság

1571/11

FÁRAÓ 2003. Kft.

2688 Vanyarc, Tabán u. 20.

Építőipar

 

 

 

 

 

Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások

 

 

 

BBT/529/2011

a Niagara System Kft. (4026 Debrecen, Pesti út 17.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételétől számított 15 (azaz: tizenöt) napon belül fizessen meg a fogyasztónak 450.000,- Ft-ot (azaz: négyszázötvenezer forintot).

 

megnyitás word

 

BBT/1097/2011

a Grid Net Kft. (2800 Tatabánya, Komáromi u. 7. fszt. 3-4.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a szerződéstől való elállás miatt fizessen vissza a fogyasztónak 117.883 Ft-ot (azaz: száztizenhétezer – nyolcszáznyolcvanhárom forintot).

forintot).

 

megnyitás word

 

BBT/1332/2011

a MÁV-Start Vasúti Személyszállító Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita eldöntése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás legkésőbb az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül térítse meg az utas (fogyasztó) igazolt kárának összegét 36.040. Ft-ot, azaz harminchatezer-negyven forintot.

 

megnyitás word

 

BBT/1371/2011

az Extreme Digital Zrt. (1032 Budapest, Reményi Ede utca 1-23.) képviseli: Dr. Várkonyi Tamás ügyvéd (1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 48. II./11.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül az alkatrészek visszaszolgáltatásával egyidejűleg térítse vissza a fogyasztónak a CPU AMD AM3 Phenom 35.992 Ft+ Áfa és 2 db SSD Kingston 25.520 Ft+Áfa/db árát.

 

megnyitás word

 

BBT/1571/2011

id. Hugyecz Mihály (2688. Vanyarc, Tabán u. 20.) vállalkozóval szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül javítsa meg vagy cserélje ki az ajtót.

 

megnyitás word

 

BBT/1589/2011

 

a Cool & Hit Szolgáltató Bt. (1162 Budapest, Monoki u. 59/B.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a bruttó 40.500.-Ft-ot fizesse vissza a fogyasztó részére.

 

megnyitás word

 

BBT/1637/2011

az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. (1132 Budapest, Váci út 76.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A Budapesti Elektromos Művek Nyrt. az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül állítsa helyre a fogyasztóval a szerződést és a fogyasztásmérő berendezés felszerelésével a szolgáltatást a 1145 Budapest XIV. Bácskai utca 53. B. épület 1 lh. (garázs) fogyasztási helyen.

 

megnyitás word

 

BBT/1685/2011

a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt. (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.) vállalkozással szembeni ügyben az eljáró tanács az alulírott napon az eljárást annak folytatása lehetetlensége miatt

M E G S Z Ü N T E T I .

 

megnyitás word

 

BBT/1920/2011

az IBUSZ Utazási Irodák Kft. (1053 Budapest Ferenciek tere 10., képv.: Dr. Kavalák Gabriella ügyvéd 1112 Budapest Gaál József út 16/B. I/2.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő  

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg 28.865 Ft-ot a fogyasztó részére.

 

megnyitás word

 

BBT/1972/2011

a Szinga Sport Kft. (1142 Budapest, Szőnyi út 2.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon a terméket cserélje ki és amennyiben nincs árukészleten a termék ellenértékét 15 napon belül 9.999.- Ft-ot a fogyasztó részére fizesse vissza.

 

megnyitás word

 

BBT/1999/2011

a Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül 2011. 01. 12-től 2011. 06. 05. napjáig kiszámlázott DSL kezdő internetdíjat törölje.

 

megnyitás word

 

BBT/2004/2011

a Hotel Balaton (8640 Fonyód, Szent István u. 1.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a fogyasztó részére a 16.800.-Ft-ot fizesse vissza.

 

megnyitás word

   
   
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2012 1 2 3 4 5      
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2011 1 2 3 4 5 6  
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2010 1 2