Feketelista

 

Fgytv. 36/B. § -a szerint: „A békéltető testület közzéteheti annak a vállalkozásnak a nevét, székhelyét és az eljárással érintett tevékenysége megjelölését, amely a 29. § (8) bekezdése szerinti felszólítás ellenére nem tett az ügy érdemére vonatkozó –a 29. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalmú – nyilatkozatot és a kitűzött meghallgatáson nem jelent meg, ilyen módon megakadályozva az egyezség létrehozását. Erre az értesítésben a vállalkozás figyelmét fel kell hívni.” –Az értesítésben minden esetben a vállalkozás figyelme fel van hívva a közzététel szabályairól, így ez külön nincs jelölve a táblázatban.

 

 

Budapesti Békéltető Testület
nem együttműködő vállalkozások jegyzéke

 

2011. április

 

2468/10

BÉ-ZSÉ 2001 Ker. és Szolg. Kft.

1223 Budapest, Kistétény út 32. C ép.fsz.1.

Építőipar

 

2445/10

SB Store Kft.

1134 Budapest, Klapka u. 1.

Termékszavatosság

2375/10

SB Store Kft.

1134 Budapest, Klapka u. 1.

Termékszavatosság

162/11

ZONE Kft.

1117 Budapest, Budafoki út 64.

Termékszavatosság

167/11

ACCORD Duo Kft.

1114 Budapest, Bartók Béla út 49.

Termékszavatosság

34/11

TESCO Globál Zrt.

1138 Budapest, Váci út 185-191.

Termékszavatosság

240/11

ASKO Bútor Kft.

1117 Budapest, Hunyadi János u. 19.

Termékszavatosság

340/11

Vodafone Magyarország Zrt.

1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.

Termékszavatosság

344/11

Bázis 2000 Kft.

1087 Budapest, Kerepesi út 9. I. emelet

Termékszavatosság

375/11

Mofo Hungary Kft.

1027 Budapest, Horváth u. 2-12.

Termékszavatosság

78/11

Sun and Light Kft.

1077 Budapest, Rottenbiller u. 44.

Termékszavatosság

352/11

Zara Magyarország Kft.

1052 Budapest, Kristóf tér 2.

Termékszavatosság

390/11

Viktória Bútor Lamo Trend

1134 Budapest, Róbert Károly krt. 57.

Termékszavatosság

475/11

Vero-Medical Kft.

9023 Győr, Körkemence u. 8.

Termékszavatosság

311/11

Parapszhiológiai Centenárium

1364 Budapest, Pf.: 245.

Egyéb szolgáltatás

502/11

Wind-Lock Kft.

5053 Szászberek, Fő tér 232.

Építőipar

503/11

Wind-Lock Kft.

5053 Szászberek, Fő tér 232.

Építőipar

268/11

Caprycorn Kft.

1111 Budapest, Lágymányosi u. 14/a.

Termékszavatosság

160/11

Nitrox Kft.

1118 Budapest, Hársmajor u. 10.

Termékszavatosság

339/11

Hovány Dél-Alföld Kft.

6000 Kecskemét, Szent László krt. 20.

Termékszavatosság

527/11

Shoebox Kft.

1033 Budapest, Szőlőkert u. 9.

Termékszavatosság

537/11

Hammer-Windows Kft.

3530 Miskolc, Corvin út 17. IX. em. 3.

Építőipar

 

 

 

 

Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások

 

 

BBT/1880/2010

Soós Timea e.v. (2045 Törökbálint Téglagyár utca 36.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg a fogyasztónak 105.000.- Ft-ot (azaz: egyszázöt-ezer forintot), a fogyasztó lakáscímére történő postai átutalással.

 

megnyitás word

BBT/1997/2010

a Diadalív Kft. (1037 Budapest, Bécsi út. 267.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita eldöntése érdekében az eljáró tanács alulírott napon meghozta a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül kérjen szakvéleményt a konyhaablak tekintetében. 

 

megnyitás word

BBT/2020/2010

a Trió Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Esze Tamás út 15.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg a fogyasztónak 144.897 Ft-ot és saját költségén a fogyasztótól szállítsa el a három darab nyílászárót. A fogyasztó igényének egyebekben az eljáró tanács nem ad helyt.

 

megnyitás word

BBT/2156/2010.

a C+G Automatika Ipari kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1202 Budapest, Nagykőrösi út 201. sz.) vállalkozással szembeni ügyben, az eljáró tanács, alulírott napon, a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A fogyasztó  a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül keresse meg a vállalkozást annak megállapítására, hogy a javítás helyén ázott-e be a személygépkocsi, és ennek fennforgása esetén a vállalkozás kezdeményezze, hogy a felelősségbiztosítási szerződése alapján, a fogyasztó kárát, a biztosító rendezze.

 

megnyitás word

BBT/2177/2010

a Generali-Providencia Biztosító Zrt. (1132. Budapest, Váci út 36-38.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita eldöntése érdekében az eljáró tanács alulírott napon meghozta a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg a fogyasztónak 1.846.814 Ft-ot (azaz: egymillió-nyolcszáznegyvenhatezer–nyolcszáztizennégy forintot).

megnyitás word

 

BBT/2293/2010

a Ruas 2000 Kft. (3535 Miskolc, József Attila u. 32..)vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita eldöntése érdekében az eljáró tanács alulírott napon meghozta a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen vissza a fogyasztónak 100.000 Ft-ot ( azaz egyszázezer forintot).

megnyitás word

 

BBT/2297/2010

az Elmű Hálózati Kft. (1132 Budapest, Visegrádi u. 79.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a fogyasztó terhére fennálló 36 049 Ft követelését törölje.

megnyitás word

 

BBT/2336/2010

az Al-Bandy Kft. (1073 Budapest, Erzsébet krt. 4.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül - hibás teljesítés miatti szavatossági igény kielégítésére - postai úton - fizessen vissza 8990,- forint / azaz Nyolcezer kilencszázkilencven Ft./ összeget a fogyasztónak.

 

megnyitás word

 

BBT/2339/2010

a Vízórás Kft. (1136 Budapest, Hollán Ernő u. 46.) vállalkozással szembeni ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő

 

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg a fogyasztónak 50.537,- Forintot (azaz ötvenezer ötszázharminchét forintot).

megnyitás word

 

BBT/2430/2010

az AHICO Első Amerikai-Magyar Biztosító Zrt.(1083. Budapest, Szigetvári u. 7.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita eldöntése érdekében az eljáró tanács alulírott napon meghozta a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül számoljon el a levont költségekkel akként, mintha azokat a befektetni szánt összeg befizetésével egyidejűleg befektette volna, és az így kiszámolt összeget írja jóvá a fogyasztó befektetésén a kamatokkal egyidejűleg.

megnyitás word

 

BBT/2433/2010

a TV Products Hungária Kft. (1062. Budapest, Lehel u. 1/a.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita eldöntése érdekében az eljáró tanács alulírott napon meghozta a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg fizessen vissza a fogyasztónak 6.990 Ft-ot (azaz: hatezer-kilencszáz-kilencven forintot).

 

megnyitás word

   
   

Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2011

Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2011