Feketelista

 

Budapesti Békéltető Testület

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke

 

 

Fgytv. 36/B. § -a szerint: „A békéltető testület közzéteszi annak a vállalkozásnak a nevét, székhelyét és az eljárással érintett tevékenysége megjelölését, amely a 29. § (8) bekezdése szerinti felszólítás ellenére nem tett az ügy érdemére vonatkozó –a 29. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalmú – nyilatkozatot és a kitűzött meghallgatáson nem jelent meg, ilyen módon megakadályozva az egyezség létrehozását. Erre az értesítésben a vállalkozás figyelmét fel kell hívni.” –Az értesítésbenminden esetben a vállalkozás figyelme felhívásrakerül a közzététel szabályaira, így ez külön nincs jelölve a táblázatban.

 

 

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke

word

 

 

 

BBT/01847/2019


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon) fogyasztó kérelmére a KOV-SAN Kft. (Szivárvány bútorház) (1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 38. ) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő
A J Á N L Á S T
teszi:
A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül javítsa meg, a fogyasztó bútorát, vagy ha ezt nem tudja, vagy nem akarja, akkor cserélje ki, vagy ha ez nem lehetséges, vagy nem akarja, akkor fizesse vissza annak vételárát 368.280 Ft-ot, azaz háromszázhatvannyolcezer-kétszáznyolcvan forintot.

 

 

megnyitásword

BBT/1182/2019


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Speeddepo Kft. (1134 Budapest Klapka u. 7.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő
A J Á N L Á S T
teszi:
A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül teljesítsen a szerződésnek megfelelően, azaz szállítsa ki a megrendelt Huawei terméket szállítási költséggel együtt összesen 11.338 Ft összegért a fogyasztó részére


megnyitásword

BBT/930/2019


Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az Artaleo Luna Kft. (1029 Budapest, Gyöngyvér u. 25. képv: Dr Gulyás Balázs ügyvéd) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő
A J Á N L Á S T
teszi:
A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 90 napon belül javítsa ki a falak vizesedési hibáit. Amennyiben ezt határidőben nem teszi meg vagy nem vállalja, akkor a fogyasztók mással kijavíttathatják azt. A vállalkozás ebben az esetben a kijavítási számla kézhezvételétől számított 15 napon belül a kijavítás költségét fizesse meg a fogyasztóknak. A vállalkozás a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessen meg a fogyasztóknak 1.150.000 Ft elmaradt bérleti díjat és 263.480 Ft költséget összesen 1.413.480 Ft-ot azaz: egymillió négyszáztizenháromezer négyszáznyolcvan forintot.

 

megnyitás word

 

 

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke

word

BBT/01671/2019


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti fogyasztó kérelmére az ELMŰ Hálózati Kft. (1132 Budapest Váci út 72-74.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő
A J Á N L Á S T
teszi:
A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg 142.900,- Ft-ot, azaz száznegyvenkétezer -kilencszáz forintot - a fogyasztó részére.

megnyitásword

 

 

 

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke

word

 

 

Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások

 

BBT/1871/2019.


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Kanizsa Trend Kft. (8800 Nagykanizsa, Szemere u. 4. sz., pf.149.) vállalkozással szembeni ügyben, a fogyasztói jogvita rendezése érdekében eljáró tanács, a következő
A J Á N L Á S-t

teszi:
A vállalkozás a határozat átvételétől számított 15 napon belül vegye fel a kapcsolatot a fogyasztóval, keressenek közösen egy független szakértőt, aki megvizsgálja a fogyasztó által vásárolt garnitúrát és nyilatkozik a kifogásolt ráncosodás okáról, illetve javításának/elhárításának lehetőségéről. A szakértői véleményre tekintettel állapodjanak meg a fogyasztói panasz rendezésének módjáról.

 

megnyitásword

BBT/1779/2019

 

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Szatomag Kft. (1141 Budapest, Szugló u. 82.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben eljáró tanács alulírott napon a következő
A J Á N L Á S T
teszi:
A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a termék ellenében fizessen vissza a fogyasztó részére 128.990,- Ft-ot, azaz Százhuszonnyolcezer-kilencszázkilencven forintot.

megnyitásword

BBT/1391/2019


Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az Extreme Digital Zrt. (1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.X.épület, képviseli dr. Zeke Péter vállalati jogász) vállalkozással szembeni ügyben az eljáró tanács alulírott napon a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az alábbi
A J Á N L Á S T
teszi:
Vállalkozás a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül cserélje ki fogyasztó lakásán a hibás CandyCSH10A2DE-S típusú szárítógépet egy ugyanolyan típusú hibátlan készülékre jótállási felelősségi körébe tartozóan.

 

megnyitásword

BBT/01343/2019


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az Anna Baba Bolt Kft. (1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1/2.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő
A J Á N L Á S T
teszi:
A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás cserélje ki a babakocsit, vagy amennyiben nem tudja cserélni, vagy nem vállalja a kicserélést, abban az esetben ugyanezen határidőn belül fizesse vissza a termék 84.990,- Ft, azaz Nyolcvannégyezer-kilencszázkilencven forint összegű vételárát – a termék fogyasztó általi visszaszolgáltatásával egyidejűleg – a fogyasztó részére.


 

megnyitásword

 

BBT/1331/2019


Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Kamodyshop Kft. ( 1027 Budapest, Bem József u. 9. ) vállalkozóval szembeni ügyben az eljáró tanács az alulírott napon a következő
A J Á N L Á S T
teszi:
A vállalkozás jelen határozat kézhezvételétől számított fizessen meg a fogyasztónak 9.100 Ft-ot, azaz ( kilencezer-egyszáz forintot).megnyitásword

 

 

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke

word

Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások

 

BBT/0664/2019


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a DM Sales Kft. (1139 Budapest, Váci út 85.) vállalkozással szembeni ügyben az eljáró tanács alulírott napon vállalkozással szembeni ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő
A J Á N L Á S T
teszi:
A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen vissza a fogyasztó részére 12.990 Ft-ot, azaz tizenkétezer-kilencszázkilencven forintot.

 

megnyitásword

BBT/897/2019


Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az Extreme Digital Zrt. (1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. ép.) vállalkozóval szembeni ügyben az eljáró tanács az alulírott napon a következő
A J Á N L Á S T
teszi:
A vállalkozás jelen határozat kézhezvételétől számított fizessen meg a fogyasztónak 11.990 Ft-ot, azaz ( tizenegyezer-kilencszázkilencven forintot).megnyitásword

BBT/1451/2019


Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az Autocentrum AAA Kft. (2151 Fót, Fehérkő u. 1.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő
A J Á N L Á S T
teszi:
A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a felek közötti szerződésben vállalt cseregarancia körében cserélje ki a fogyasztó részére eladott Renault Clio 1.2 16 V XXX-XXX forgalmi rendszámú gépjárművet.

 

 

megnyitásword

 

 

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke

word

 

Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások

 

BBT/960/2019


Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Dante International Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.) vállalkozóval szembeni ügyben az eljáró tanács az alulírott napon a következő
A J Á N L Á S T
teszi:
A vállalkozás jelen határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a termék elszállításával egyidejűleg fizessen meg a fogyasztónak 119.990 Ft-ot, azaz ( egyszáztizenkilencezer-kilencszázkilencven forintot).

 

 

megnyitásword

BBT/869/2019


Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Natur Prime Hungary Kft. (1055 Budapest, Szt István krt. 15 2/2.) vállalkozóval szembeni ügyben az eljáró tanács az alulírott napon meghozta a következő
A J Á N L Á S T
teszi:
A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen vissza a fogyasztónak 30.000 Ft-ot, azaz ( harmincezer forintot).

 

 

megnyitásword

BBT/00958/2019


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Global Group Ltd. (c/o Reverse Logistic LLC Chlodna 64 00-872 Warsaw Poland) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében a következő
A J Á N L Á S T
teszi:
A vállalkozás jelen döntés kézhezvételét követő 15 napon belül fogyasztónak fizessen meg 1.675.- Ft-ot, azaz Ezerhatszázhetvenöt forintot.

 

 

megnyitásword

BBT/5214/2018


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az RK Kaufmann Bt. (2241 Sülysáp Kókai út 6.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő
A J Á N L Á S T
teszi:
A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg 235.270 Ft-ot – azaz kettőszázharmincötezer-kettőszázhetven forintot – a fogyasztó részére.

 

 

megnyitásword

 

 

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke

word

Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások

 

 

BBT/0550/2019


Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Shoebox Kft. (1033 Budapest, Szőlőkert u. 9.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő
A J Á N L Á S T
teszi:
A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül cserélje ki a lábbelit, ha arra nem képes, akkor fizesse vissza a lábbeli vételárát, azaz 27.990,- Ft-ot a fogyasztó részére a hibás lábbeli egyidejű visszaszolgáltatása mellett.

 

 

megnyitásword

 

BBT/0741/2018

 

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az ECO Pro Kft. (1148 Budapest, Angol utca 43. al. 1.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben eljáró tanács alulírott napon a következő
A J Á N L Á S T
teszi:
A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül javítsa ki a nyílászáró beépítés hibáit, és az üvegezést cserélje ki a megrendelés szerinti CLG bevonatúra.

 

megnyitásword

 

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke

word

 

 

Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások

 

 

BBT/0034/2019

 
Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Vöröskő Kft. –Euronics Műszaki Áruház (8200 Veszprém, Pápai út 36.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő 
 
A J Á N L Á S T
teszi:
 
A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizesse vissza a telefon vételárát, azaz 17.999,- Ft-ot.megnyitásword

BBT/4769/2018

 
 
A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Dunavölgyi Ottó e.v. (1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 24/b. alagsor 1/a.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben eljáró tanács alulírott napon a következő
 
A J Á N L Á S T
teszi:
A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül vegye át a munkaterületet és a szerződésben foglalt felújítási munkálatokat fejezze be, illetve a hibákat javítsa ki.

 

megnyitásword


BBT/05197/2018.
 
A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Hewlett Packard Magyarország Kft. (1117 Budapest, Aliz u. 1.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő 
 
A J Á N L Á S T
teszi:
 
A vállalkozás a termékszavatosság körében a terméket cserélje ki, jelen ajánlás kézhezvételétől számított 30 napon belül, a termék megvásárlására vonatkozó bizonylat és a termék egyidejű  fogyasztó részéről történő visszaadása mellett.


megnyitásword

BBT/05515/2018.
 
A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Tartalékos Katonák Országos Egyesülete (1087 Budapest, Kerepesi u. 29/B.) vállalkozással szembeni ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő 
 
A J Á N L Á S T
teszi:
Az Egyesület a 2019-ben szervezendő alábbi két út részvételi díjából számítson be egyenként 25.000-25.000 Ft-ot a fogyasztó számára:

  1. Felvidéki történelmi és jószolgálati emléktúra
  2. Adriai történelmi és jószolgálati emléktúra

 

 

megnyitásword

 

 

 

 

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke

word

 

Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások

 

BBT/5159/2018

 
Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Fitness-Vital Trade Kft. (8921 Zalaszentiván, 612 hrsz., lev. cím: 8900 Zalaegerszeg Baross Gábor . 2/F. ) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő 
 
A J Á N L Á S T
teszi:
 

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a terméket cserélje ki a hibás termék elszállításával egyidejűleg
 

megnyitásword

 

 

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke

word

 

 

Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások

 

 

BBT/3665/2018

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Kartago Tours Zrt. (1076 Budapest, Thököly út 21.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül térítsen vissza a fogyasztónak 79.100,- Ft-ot (17,5 %).

 

megnyitásword

BBT/03931/2018

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Tools Gold Power Kft. (1102 Budapest, Kőrösi Csoma sétány 11.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon cserélje ki a terméket a fogyasztó által megrendelt termékre, vagy ha ezt nem tudja, akkor fizesse vissza a termék vételárát 13.965 Ft-ot, azaz tizenháromezer-kilencszázhatvanöt forintot.megnyitásword

BBT/4222/2018

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az Autócentrum AAA Autó Kft. (2151 Fót Fehérkő u. 1.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

 

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül állítsa vissza a futómű és a kipufogórendszer eredeti gyári állapotát a fogyasztó részére.

 

 

megnyitásword

BBT/03823/2018

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Multikomplex Budapest Kft. (1211 Budapest, Mansfeld Péter utca 27.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizesse vissza a fogyasztó részére a termék vételárát, 65.990 forint összeget, azaz hatvanötezer–kilencszázkilencven forintot. 


 

megnyitásword

BBT/4192/2018

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az Oázis Computer Kft. (1067 Budapest Csengery u. 86.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen vissza 33.790 Ft-ot – azaz harmincháromezer-hétszázkilencven forintot - a fogyasztó részére.megnyitásword

BBT/04335/2018

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Shoebox Kft. (1033 Budapest, Szőlőkert utca 9.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás jelen döntés kézhezvételét követő 15 napon belül a termék vételárát térítse vissza.

 

megnyitásword

   

 

 

 

 

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke

word

 

 

Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások

 

 

BBT/3487/2018

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az iPon Computer Kft. (1143 Budapest, Francia út 40/b.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletek alapján az online vitarendezési platformon folyamatban levő ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás jelen határozat kihirdetésének napjától számított legkésőbb 15 napon belül a megfizetett vételár ellenében szállítsa le a fogyasztónak a megvásárolt 3 darab HP CZ133A típusú nyomtatópartont.

 

 

megnyitásword

BBT/02715/2018.
A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a SZLT TRADE Kft. (Tata, Naplókert u. 261/11.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő
A J Á N L Á S T
teszi:
A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a turmixgép vételárát -20.990 Ft-ot azaz Húszezer-kilencszázkilencven forintot- térítse vissza a fogyasztónak postai úton a lakcímére.megnyitás word

 

 

 


 

 

  

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 


  

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
   
   
   
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2016 1 2 3
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2015 1 2 3
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2014 1 2 3 4
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2013 1 2 3 4 5 6  
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2012 1 2 3 4 5    
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2011 1 2 3 4 5 6  
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2010 1 2