Feketelista

 

Budapesti Békéltető Testület

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke

 

 

Fgytv. 36/B. § -a szerint: „A békéltető testület közzéteszi annak a vállalkozásnak a nevét, székhelyét és az eljárással érintett tevékenysége megjelölését, amely a 29. § (8) bekezdése szerinti felszólítás ellenére nem tett az ügy érdemére vonatkozó –a 29. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalmú – nyilatkozatot és a kitűzött meghallgatáson nem jelent meg, ilyen módon megakadályozva az egyezség létrehozását. Erre az értesítésben a vállalkozás figyelmét fel kell hívni.” –Az értesítésbenminden esetben a vállalkozás figyelme felhívásrakerül a közzététel szabályaira, így ez külön nincs jelölve a táblázatban.

 

 

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke

word

BBT/769/2018

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Game Studio Kft (cím: 1067 Budapest, Hunyadi tér 1.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a fizessen meg a fogyasztónak 990 Ft-ot ( azaz: kilencszázkilencven forintot) valamint szállítson le saját költségén egy „SKYLANDERS SUPERCHARGERS DARK EITION STARTER PACK ( WII )” terméket. Amennyiben leszállítani nem tudja, fizessen meg a fogyasztónak további 4346 Ft-ot ( azaz: négyezer-háromszáz-negyvenhat forintot).

 

 

 

megnyitásword

BBT/472/2018.

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az Alza.hu Kft. (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 19.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a digitális képkeretet javítsa meg, amennyiben nem tudja javítani vagy nem vállalja azt, akkor ugyanezen határidőn belül cserélje ki, amennyiben nem tudja cserélni vagy nem vállalja a kicserélést, akkor ugyanezen határidőn belül fizesse vissza a vételárat 61.440 Ft-ot – azaz hatvanegyezer négyszáznegyven forintot - a fogyasztó részére.

 

 

megnyitásword

BBT/01264/2018

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Zöldház Építő és Korszerűsítő Kft. (1063 Budapest, Szív u. 33. ) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül teljesítse a vállalkozási szerződésben vállalt feladatokat. ( a tokok tömítését, a vasalatok beállítását, az energiatanúsítványt )

 

 

megnyitásword

BBT/1326/2018

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztók kérelmére a Kartago Tours Zrt. (1076 Budapest, Thököly út 21-23.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessen meg a fogyasztók részére 42.870,- Ft-ot, azaz Negyvenkétezer-nyolcszázhetven forintot.

 

 

 

megnyitásword

BBT/1342/2018

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Magyar Üdülési Jog Szövetség Kft. (1043 Budapest, Lórántffy Zsuzsanna u. 15/b.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessen vissza a fogyasztó részére készpénzben postai utalvány útján 120.000,- Ft-ot, azaz Egyszázhúszezer forintot.

 

 

megnyitásword

BBT/01430/ 2018

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Deichmann Cipőkereskedelmi Kft. ( 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 19-25. ) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a cipő egyidejű visszaadása ill. a számla bemutatása mellett fizessen meg fogyasztó részére 9.990,-Ft azaz Kilencezer-kilencszázkilencven forintot fogyasztó részére

 

 

 

megnyitásword

BBT/01637/2018

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Magyar Üdülési Jog Szövetség Kft. (1043 Budapest, Lorántffy Zsuzsanna u. 15/B.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a fogyasztó részére postai úton 120.000,- forintot fizessen vissza.

 

 

 

megnyitásword

 

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke

word

BBT/0425/2018


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az Extreme Digital Zrt. (1117 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 15.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 30 napon belül a tabletet jótállási kötelezettsége alapján javítsa meg, előtte az azon tárolt adatokat egy külső adathordozóra mentse le.

 

 

megnyitásword

BBT /0682/2018.


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a JYSK Kft. (1037 Budapest, Bécsi út 258.) vállalkozással szembeni ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a fotelek kárpitját javítsa ki , vagy ha ez nem lehetséges a termékeket cserélje ki.


 

megnyitásword

BBT/00698/2018


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Borg Fashion Kft./Garage Store (1106 Budapest, Örs vezér tere 25.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a cipőt javítsa meg, amennyiben nem tudja javítani vagy nem vállalja azt, akkor ugyanezen határidőn belül cserélje ki, amennyiben nem tudja cserélni vagy nem vállalja a kicserélést, akkor ugyanezen határidőn belül fizesse vissza a vételárat, 26.990,- Ft-ot – azaz huszonhatezer-kilencszázkilencven forintot – a fogyasztó részére.

 

 

megnyitásword

BBT/ 00940 / 2018


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az Aeden Hungary Kft (cím: 1111 Budapest, Lágymányosi u. 12. fszt. 2.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizesse vissza fogyasztók részére a vételárat azaz 350.000,-Ft azaz Háromszázötvenezer forintot egyben fogyasztók szolgáltassák vissza a vásárolt AED509 Csukló- és orrlézer, AED406 Derékalj cellianttal ff és AED406 Derékalj cellianttal női AED-SZETT-3 termékeket vállalkozásnak.

megnyitásword

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke

word

BBT/00278/2018


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a CORZO Cipő Plusz Kft. (1137 Budapest, Radnóti u. 14/A.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás jelen döntés kézhezvételét követő 15 napon belül a hibás lábbeli vételárát, 14.990.- Ft-ot, azaz Tizennégyezer – kilencszázkilencven forintot térítse vissza fogyasztó részére.

 

megnyitásword

BBT/47/2018


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az Újfürdő Magyarország Kft. (2800 Tatabánya, Móricz Zsigmond utca 17.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételétől számított 30 napon belül javítsa ki a kivitelezési hibákat, a javítás megtörténtét együtt mérjék fel fogyasztó által megbízott műszaki ellenőrrel.

Ha a javítások nem kerültek elvégzésre vagy nem olyan minőségben, amit fogyasztó műszaki ellenőre átvenne, akkor vállalkozás fizesse vissza a fogyasztó által megfizetett 899.000 Ft. felújítási költséget és a beépített, de kibontandó anyagokat szállítsa el.


 

megnyitásword

BBT/5146/2017


Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére Alács János ev. (2030 Érd Talabor u. 1/a.) vállalkozóval szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozó az írásbeli ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a fogyasztó X. szám alatti lakásában a vállalkozási szerződésükben foglalt festési és felújítási munkákat javítsa ki valamint a számlával igazolt hibás teljesítésből eredő 38.172,- Ft összeget, azaz harmincnyolcezer egyszázhetvenkettő forintot fizessem meg a fogyasztó részére.


 

megnyitásword

 

BBT/491/2018


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Vöröskő Kft. (8200 Veszprém Pápai út 36.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg 97.999 Ft-ot – azaz kilencvenhétezer-kilencszázkilencvenkilenc forintot - a fogyasztó részére.


 

megnyitásword

BBT/0307/2018


Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az M&D Holding Kft. (1203 Budapest Téglagyártó u.9/B..) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen vissza a fogyasztó X Banknál vezetett XXXXXXXX-XXXXXXXX számú számlájára 30.785,- Ft-ot.


A tanács ajánlása ellen fellebbezésnek nincs

 

megnyitásword

 

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke

word

BBT/3721/2017

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Benett Bútor Kft. (8000
Székesfehérvár, Lugosi utca 1.) vállalkozással szemben indult ügyben a fogyasztói jogvita
rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizesse vissza a
2017.05.20.-i keltű átvételi elismervény alapján átvett 100.500.- forint vállalkozói díjat
fogyasztónak postai úton, a megrendelő lapon szereplő címére.

 

megnyitásword

BBT/05479/2017

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Vöröskő Kft. (8200
Veszprém, Pápai út 36.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében
folyamatban levő ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő


A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül javítsa meg a
televíziót, amennyiben nem lehetséges, akkor cserélje ki vagy árleszállítást adjon a
fogyasztó számára.


 

megnyitásword

BBT/02142/2017


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az ELMŰ-ÉMÁSZ
Hálózati Kft.
(1132 Budapest, Váci út 72-74.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita
rendezése érdekében folyamatban levő ügyben eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül
számoljon el a 2016. 01. 02. és a 2017. 01. 02. közötti időszak vonatkozásában a
fogyasztóval az általa elismert +99%-os mért hibával.


 

megnyitásword


 

 

 

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke

word

 

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke

word

 

BBT/04822/2017

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztók kérelmére a Díjbeszedő
Faktorház Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 107-109.) vállalkozással szemben indult ügyben
a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő
A J Á N L Á S T
teszi:
A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül eláll a
fogyasztóval szemben támasztott összeg 59 878 Ft, azaz ötvenkilencezer-
nyolcszázhetvennyolc forint követelésétől.


megnyitásword

BBT/ 2772/2017

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a White Estate Kft. (1068
Budapest Király u. 80.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban
levő ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő
A J Á N L Á S T
teszi:
A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg a
fogyasztó részére 476.250.- Ft-ot –azaz négyszázhetvenhatezer kettőszázötven- forintot.

 


megnyitáswordBBT/2278/2017

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére, a Wintherm-Tech
Építőipari és Szolgáltató Kft.
(1135 Budapest, Forgách köz 7.) vállalkozással szemben a
fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben az eljáró tanács alulírott napon a
következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül térítsen vissza a
fogyasztónak postai átutalással 19.800,- Ft-ot.


megnyitásword

 

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke

word

 

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke

word 

 

BBT/3998/2017


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére Tátrai Virág Emese (2162 Őrbottyán, Móra Ferenc u. 53.) egyéni vállalkozóval szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás a fogyasztó megfelelő bankszámlaszámáról történő tudomásszerzést követő 15 napon belül fizesse vissza a fogyasztó részére az általa kifizetett bruttó 6.990.- forintot azaz Hatezer-kilencszázkilencven forintot a termék egyidejű visszavétele mellett.


megnyitásword

BBT/3907/2017


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az Izogon Kft. (1157 Budapest, Zsókavár u. 49. 7/28.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt határozat kézhezvételét követő 15 napon belül cserélje ki a fogyasztó részére a panasszal érintett Samsung Galaxy S7 készüléket, ha vagy azt nem akarja vagy arra nem képes, fizesse vissza a termék vételárát 146.000.- Ft-ot, azaz Egyszáznegyvenhatezer forintot.

megnyitás word
 

 

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke

word

 

 

Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások

 

 

BBT/1981/2017


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az eMAG-S.C. Dante International S.A. (Bukarest, Virtutii sugárút 148. szám 6. kerület) vállalkozással szemben indult ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül saját költségén szállítassa el a fogyasztó tulajdonában lévő Heinner porszívót és javítsa meg, amennyiben ezt nem vállalja, vagy arra a fogyasztó érdekeinek kíméletével nem képes, akkor cserélje ki, amennyiben ezt nem vállalja, vagy arra a fogyasztó érdekeinek kíméletével nem képes, akkor fizesse vissza a fogyasztó részére a termék vételárát, 18.900,- Ft-ot, azaz tizennyolcezer-kilencszáz forintot.

 

 

megnyitásword

BBT/ 1271/2017


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az Omaha Beach Kft. (1181 Budapest Dugonics u. 9-11.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg 50.000,- Ft-ot – azaz ötvenezer forintot - és intézkedjen a Cofidis felé a hitelszerződés megszüntetése iránt.gnmeyitásword

BBT/1528/2017A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az European Financial and Cosmetic Group Kft. (1181 Budapest, Dugonics u. 9-11. 2/21.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a termék ellenében fizessen vissza a fogyasztó részére 195.000,- Ft-ot (azaz Egyszázkilencvenötezer forintot).

 

 

megnyitásword

BBT/01490/2017


Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Webgépész Kft. (6000 Kecskemét, Daru u. 22.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg a fogyasztónak 70.520.- Ft-ot (azaz: Hetvenezerötszázhúsz forintot) a fogyasztó által meghatározott bankszámlájára történő átutalással.


 

megnyitásword

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke

word

  

BBT/04867/2016


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a WebÁruház.hu Kft. (1191 Budapest, Szabó Ervin utca 29.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt határozat kézhezvételét követő 15 napon belül küldje meg a fogyasztó részére az eredeti megrendelésben (1db „Barbie-Jégvarázs Csillogó Anna és Elza baba CJX74”) is szereplő 1 db Jégvarázs Csillogó Anna babát.

 

megnyitásword

BBT/4711/2016.


Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Shoebox Kft. (1033 Budapest, Szőlőkert u. 9.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül javítsa meg, vagy ha ez nem lehetséges vagy azt nem akarja, cserélje ki a fogyasztó részére a fogyasztói panasszal érintett LAC márkájú 161CAM0137-003-42 cikkszámú férfi cipőt., vagy ha azt nem akarja vagy az nem lehetséges, fizesse vissza a termék egyidejű visszavétele mellett a fogyasztó részére a termék vételárát, 17.990,-Ft-ot azaz Tizenhétezer-kilencszázkilencven forintot.


 

megnyitásword

BBT/1190/2017


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére, a Prime Ablak Kft. (1111 Budapest, Budafoki út 10/C ép. 1/1.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 30 napon belül javítsa ki a repedt ablaküveget és szerelje fel a redőnyt.


 

megnyitásword

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke

word

 

 

 

/0144/2017


A Budapesti Békéltető BBTTestület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Fehér Ablak Kft. (8000 Székesfehérvár, Budai út 139.) vállalkozással szemben indított ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi.

A vállalkozás az írásba foglalt jelen ajánlás kézhezvételét kővető 30 napon belül cserélje ki a fogyasztó lakásában a konyhai ablakszárnyat megfelelő tömítéssel ellátva.


 


megnyitásword

BBT/595/2017


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Price Word 2014 Kft. (1068 Budapest, Király u. 80.) vállalkozással szemben indult ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizesse vissza a 359864062886029 azonosító számú Sony Xperia Z3 Compact D 5803 típusú készülék 111.900.- azaz száztizenegyezer-kilencszáz forint vételárát fogyasztó részére, amit az E-017342-2014 sorszámú számla alapján vett át, a termék egyidejű visszavételével.
megnyitásword

 


BBT/02927/2017


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Pauleczki Róbertné egyéni vállalkozó (3934 Tolcsva, Bajcsy-Zsilinszky út 35) vállalkozással szemben indult ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül állítsa fel a szerződésben vállaltak szerint a két darab sírkövet. A Vállalkozási díj fennmaradó részének fogyasztó általi megfizetésére ezzel egyidejűleg válik jogosulttá. A vállalkozási szerződés fenti határidőben történő teljesítésének elmaradása esetén a fogyasztó által megfizetett foglaló összegének kétszeresét (160.000,-Ft, azaz egyszázhatvanezer forint összeget) és az átvett előleget (200.000,-Ft, azaz kettőszázezer forint összeget) fizesse vissza a fogyasztó részére.


megnyitásword

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
   
   
   
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2017 1
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2016 1 2 3 4 5
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2015 1 2 3
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2014 1 2 3 4
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2013 1 2 3 4 5 6  
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2012 1 2 3 4 5    
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2011 1 2 3 4 5 6  
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2010 1 2          
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2010 1 2