Feketelista

 

Budapesti Békéltető Testület

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke

 

 

Fgytv. 36/B. § -a szerint: „A békéltető testület közzéteszi annak a vállalkozásnak a nevét, székhelyét és az eljárással érintett tevékenysége megjelölését, amely a 29. § (8) bekezdése szerinti felszólítás ellenére nem tett az ügy érdemére vonatkozó –a 29. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalmú – nyilatkozatot és a kitűzött meghallgatáson nem jelent meg, ilyen módon megakadályozva az egyezség létrehozását. Erre az értesítésben a vállalkozás figyelmét fel kell hívni.” –Az értesítésbenminden esetben a vállalkozás figyelme felhívásrakerül a közzététel szabályaira, így ez külön nincs jelölve a táblázatban.

 

 

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke

word

 

 

Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások

 

 

BBT/3665/2018

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Kartago Tours Zrt. (1076 Budapest, Thököly út 21.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül térítsen vissza a fogyasztónak 79.100,- Ft-ot (17,5 %).

 

megnyitásword

BBT/03931/2018

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Tools Gold Power Kft. (1102 Budapest, Kőrösi Csoma sétány 11.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon cserélje ki a terméket a fogyasztó által megrendelt termékre, vagy ha ezt nem tudja, akkor fizesse vissza a termék vételárát 13.965 Ft-ot, azaz tizenháromezer-kilencszázhatvanöt forintot.megnyitásword

BBT/4222/2018

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az Autócentrum AAA Autó Kft. (2151 Fót Fehérkő u. 1.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

 

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül állítsa vissza a futómű és a kipufogórendszer eredeti gyári állapotát a fogyasztó részére.

 

 

megnyitásword

BBT/03823/2018

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Multikomplex Budapest Kft. (1211 Budapest, Mansfeld Péter utca 27.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizesse vissza a fogyasztó részére a termék vételárát, 65.990 forint összeget, azaz hatvanötezer–kilencszázkilencven forintot. 


 

megnyitásword

BBT/4192/2018

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az Oázis Computer Kft. (1067 Budapest Csengery u. 86.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen vissza 33.790 Ft-ot – azaz harmincháromezer-hétszázkilencven forintot - a fogyasztó részére.megnyitásword

BBT/04335/2018

A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Shoebox Kft. (1033 Budapest, Szőlőkert utca 9.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás jelen döntés kézhezvételét követő 15 napon belül a termék vételárát térítse vissza.

 

megnyitásword

   

 

 

 

 

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke

word

 

 

Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások

 

 

BBT/3487/2018

Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az iPon Computer Kft. (1143 Budapest, Francia út 40/b.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletek alapján az online vitarendezési platformon folyamatban levő ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás jelen határozat kihirdetésének napjától számított legkésőbb 15 napon belül a megfizetett vételár ellenében szállítsa le a fogyasztónak a megvásárolt 3 darab HP CZ133A típusú nyomtatópartont.

 

 

megnyitásword

BBT/02715/2018.
A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a SZLT TRADE Kft. (Tata, Naplókert u. 261/11.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő
A J Á N L Á S T
teszi:
A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a turmixgép vételárát -20.990 Ft-ot azaz Húszezer-kilencszázkilencven forintot- térítse vissza a fogyasztónak postai úton a lakcímére.megnyitás word

 

 

 


 

 

  

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 


  

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
   
   
   
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2016 1 2 3
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2015 1 2 3
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2014 1 2 3 4
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2013 1 2 3 4 5 6  
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2012 1 2 3 4 5    
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2011 1 2 3 4 5 6  
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2010 1 2