Feketelista

 

Budapesti Békéltető Testület

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke

 

 

Fgytv. 36/B. § -a szerint: „A békéltető testület közzéteszi annak a vállalkozásnak a nevét, székhelyét és az eljárással érintett tevékenysége megjelölését, amely a 29. § (8) bekezdése szerinti felszólítás ellenére nem tett az ügy érdemére vonatkozó –a 29. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalmú – nyilatkozatot és a kitűzött meghallgatáson nem jelent meg, ilyen módon megakadályozva az egyezség létrehozását. Erre az értesítésben a vállalkozás figyelmét fel kell hívni.” –Az értesítésbenminden esetben a vállalkozás figyelme felhívásrakerül a közzététel szabályaira, így ez külön nincs jelölve a táblázatban.

 

 

 

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke

word

 

 

Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások

 

 

BBT/1981/2017


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az eMAG-S.C. Dante International S.A. (Bukarest, Virtutii sugárút 148. szám 6. kerület) vállalkozással szemben indult ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül saját költségén szállítassa el a fogyasztó tulajdonában lévő Heinner porszívót és javítsa meg, amennyiben ezt nem vállalja, vagy arra a fogyasztó érdekeinek kíméletével nem képes, akkor cserélje ki, amennyiben ezt nem vállalja, vagy arra a fogyasztó érdekeinek kíméletével nem képes, akkor fizesse vissza a fogyasztó részére a termék vételárát, 18.900,- Ft-ot, azaz tizennyolcezer-kilencszáz forintot.

 

 

megnyitásword

BBT/ 1271/2017


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az Omaha Beach Kft. (1181 Budapest Dugonics u. 9-11.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg 50.000,- Ft-ot – azaz ötvenezer forintot - és intézkedjen a Cofidis felé a hitelszerződés megszüntetése iránt.gnmeyitásword

BBT/1528/2017A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az European Financial and Cosmetic Group Kft. (1181 Budapest, Dugonics u. 9-11. 2/21.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül a termék ellenében fizessen vissza a fogyasztó részére 195.000,- Ft-ot (azaz Egyszázkilencvenötezer forintot).

 

 

megnyitásword

BBT/01490/2017


Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Webgépész Kft. (6000 Kecskemét, Daru u. 22.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg a fogyasztónak 70.520.- Ft-ot (azaz: Hetvenezerötszázhúsz forintot) a fogyasztó által meghatározott bankszámlájára történő átutalással.


 

megnyitásword

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke

word

  

BBT/04867/2016


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a WebÁruház.hu Kft. (1191 Budapest, Szabó Ervin utca 29.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt határozat kézhezvételét követő 15 napon belül küldje meg a fogyasztó részére az eredeti megrendelésben (1db „Barbie-Jégvarázs Csillogó Anna és Elza baba CJX74”) is szereplő 1 db Jégvarázs Csillogó Anna babát.

 

megnyitásword

BBT/4711/2016.


Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Shoebox Kft. (1033 Budapest, Szőlőkert u. 9.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül javítsa meg, vagy ha ez nem lehetséges vagy azt nem akarja, cserélje ki a fogyasztó részére a fogyasztói panasszal érintett LAC márkájú 161CAM0137-003-42 cikkszámú férfi cipőt., vagy ha azt nem akarja vagy az nem lehetséges, fizesse vissza a termék egyidejű visszavétele mellett a fogyasztó részére a termék vételárát, 17.990,-Ft-ot azaz Tizenhétezer-kilencszázkilencven forintot.


 

megnyitásword

BBT/1190/2017


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére, a Prime Ablak Kft. (1111 Budapest, Budafoki út 10/C ép. 1/1.) vállalkozással szemben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében folyamatban levő ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 30 napon belül javítsa ki a repedt ablaküveget és szerelje fel a redőnyt.


 

megnyitásword

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke

word

 

 

 

/0144/2017


A Budapesti Békéltető BBTTestület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Fehér Ablak Kft. (8000 Székesfehérvár, Budai út 139.) vállalkozással szemben indított ügyben az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi.

A vállalkozás az írásba foglalt jelen ajánlás kézhezvételét kővető 30 napon belül cserélje ki a fogyasztó lakásában a konyhai ablakszárnyat megfelelő tömítéssel ellátva.


 


megnyitásword

BBT/595/2017


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Price Word 2014 Kft. (1068 Budapest, Király u. 80.) vállalkozással szemben indult ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizesse vissza a 359864062886029 azonosító számú Sony Xperia Z3 Compact D 5803 típusú készülék 111.900.- azaz száztizenegyezer-kilencszáz forint vételárát fogyasztó részére, amit az E-017342-2014 sorszámú számla alapján vett át, a termék egyidejű visszavételével.
megnyitásword

 


BBT/02927/2017


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Pauleczki Róbertné egyéni vállalkozó (3934 Tolcsva, Bajcsy-Zsilinszky út 35) vállalkozással szemben indult ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T

teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül állítsa fel a szerződésben vállaltak szerint a két darab sírkövet. A Vállalkozási díj fennmaradó részének fogyasztó általi megfizetésére ezzel egyidejűleg válik jogosulttá. A vállalkozási szerződés fenti határidőben történő teljesítésének elmaradása esetén a fogyasztó által megfizetett foglaló összegének kétszeresét (160.000,-Ft, azaz egyszázhatvanezer forint összeget) és az átvett előleget (200.000,-Ft, azaz kettőszázezer forint összeget) fizesse vissza a fogyasztó részére.


megnyitásword

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
   
   
   
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2017 1
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2016 1 2 3 4 5
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2015 1 2 3
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2014 1 2 3 4
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2013 1 2 3 4 5 6  
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2012 1 2 3 4 5    
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2011 1 2 3 4 5 6  
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2010 1 2          
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2010 1 2