Feketelista

 

Budapesti Békéltető Testület

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke

 

 

Fgytv. 36/B. § -a szerint: „A békéltető testület közzéteszi annak a vállalkozásnak a nevét, székhelyét és az eljárással érintett tevékenysége megjelölését, amely a 29. § (8) bekezdése szerinti felszólítás ellenére nem tett az ügy érdemére vonatkozó –a 29. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalmú – nyilatkozatot és a kitűzött meghallgatáson nem jelent meg, ilyen módon megakadályozva az egyezség létrehozását. Erre az értesítésben a vállalkozás figyelmét fel kell hívni.” –Az értesítésbenminden esetben a vállalkozás figyelme felhívásrakerül a közzététel szabályaira, így ez külön nincs jelölve a táblázatban.

 

 

 

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke

word

 

BBT/02192/2019
A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Műszaki Cikkek Olcsón Kft. (Székhely: 1221 Budapest, Tanító u. 3. A.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő
A J Á N L Á S T
teszi:
A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg 48.000,- Ft. , azaz negyvennyolcezer forintot - a fogyasztó részére.

 

megnyitásword

BBT 02343 201 9
A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon a fogyasztó kérelmére a CROMAX Kft (1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. ) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő
A J Á N L Á S T
teszi:
A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg fogyasztó részére 10.800,-Ft azaz Tízezer-nyolcszáz forint összeget
egyidejűleg fogyasztó adja vissza a 2019.05.29. napján vásárolt 4 db Ford Focus 1998-2005 1.8 2.0 típusú gyújtógyertyát vállalkozás részére és fizessen ki vállalkozás részére a gyújtógyertyákban okozott értékcsökkenésnek megfelelő összeget.

 

megnyitásword

 

BBT/2541/2019
A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az Asztalos Róbert E.V. (1132 Budapest Csanády u. 18. 4/8.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő
A J Á N L Á S T
teszi:
A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül a 2 db sérült ajtót cserélje ki a fogyasztó részére.megnyitásword

 

 

 

   
   
 

 

nem együttműködő vállalkozások jegyzéke

word

 

 

Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások

 

 

BBT/01844/2019


A Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére a Társasház Bau Kft. (1055 Budapest, Szent István krt. 21. fszt/2.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő

A J Á N L Á S T
teszi:

A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül végezze el a vállalt javításokat – ennek keretében a teljes szigetelést a lakásban fejezze be, a konyhaablakot javítsa meg, a kilincseket javítsa meg, vagy cserélje ki – amennyiben erre nem hajlandó, vagy nem tudja vállalni, akkor fizessen meg a fogyasztó részére 100.000 Ft-ot, azaz százezer forintot.

 

megnyitásword

BBT/2008/2019


Budapesti Békéltető Testület előtt fenti számon fogyasztó kérelmére az Autocentrum AAA Kft. (2151 Fót, Fehérkő u. 1.) vállalkozással szembeni ügyben a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az eljáró tanács alulírott napon a következő
A J Á N L Á S T
teszi:
A vállalkozás az írásba foglalt ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül fizessen meg a fogyasztó részére 150.000,- Ft-azaz egyszáz ötvenezer - javítási költséget.megnyitásword

 


 


  

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
   
   
   
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2016 1 2 3
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2015 1 2 3
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2014 1 2 3 4
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2013 1 2 3 4 5 6  
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2012 1 2 3 4 5    
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2011 1 2 3 4 5 6  
Végre nem hajtott békéltető testületi ajánlások 2010 1 2